Valitse sivu

Kaavoituskatsaus

Kerran vuodessa julkaistava kaavoituskatsaus kertoo vuoden aikana vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista Pirkkalassa ja Pirkanmaan liitossa. Katsauksessa mainittujen kaavoituskohteiden lisäksi vuoden aikana yleensä tulee esille muitakin hank­keita, joista ei katsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Niiden vireille tulosta ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuulutuksella ilmoitustaululla sekä Pirkkalainen–lehdessä.

Katsaus sisältää yleisiä asioita kaavoituksesta sekä ajankohtaisia asioita maakuntakaavoituksesta, yleiskaavoituksesta sekä asemakaavakohteista. Katsauksessa on lueteltu lisäksi valtuuston hyväksymät voimaan tulleet kaavat. Kaavoituskohteista esitetään yleispiirteinen sijaintikartta, ja selostetaan lyhyesti hankkei­den sisältö ja mahdollisesti myös käsittelyvaihe. Kartoissa esitettyihin aluerajauksiin, samoin kuin aikatauluihin, saattaa kaavojen käsittelyn kuluessa tulla muutoksia.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"