Valitse sivu

Päiväkoti Pakkalanlyhty

Johtaja

Elina Asikainen toimii päiväkoti Pakkalanlyhdyn

vs. varhaiskasvatusyksikön johtajana ajalla 1.1. – 3.3.2024.


Asikainen Elina

Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja
044 486 1138
elina.asikainen@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Päiväkoti Pakkalanlyhty ja Killon päiväkoti, avoin varhaiskasvatus Wivintupa

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu


Varhaiskasvatukseen haku

Varhaiskasvatukseen haku tapahtuu sähköisesti. Hakuun liittyvää lisätietoa löytyy haku-sivuilta.

Asiakasmaksut ja palvelutarpeen muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valitun palveluntarpeen mukaan. Maksun määrittämistä varten ilmoitetaan tulotiedot sähköisen asioinnin kautta. 

Lisätietoa asiakasmaksuihin ja palvelutarpeen muutoksiin.

Päikky

Pirkkalassa käytetään lasten varhaiskasvatusaikojen sähköistä seurantajärjestelmä Päikkyä.  Päikyssä ilmoitetaan ja kirjataan lasten hoitoajat sekä läsnä- ja poissaolot. Huoltajat kirjaavat lapsen saapumisen ja kotiin lähtemisen varhaiskasvatusyksikössä. Päikkyyn kirjaudutaan huoltajan omalla puhelinnumerolla.

Päikky-ohjeet huoltajalle

Päikky Guardian instructions

Avaa Päikky

Wilma

Wilmaa käytetään huoltajien kanssa käytävään viestintään, ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä yhteistyöhön. Wilman kautta pääsee lukemaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä yksikön toimintasuunnitelmaa. Wilman käyttäjätunnukset saa yksiköstä.

Avaa Wilma

Hoitopaikkatakuu

Hoitopaikkatakuussa huoltajilla on mahdollisuus tilapäisesti keskeyttää lapsen hoitosuhde ja palata sovitun ajan jälkeen takaisin samaan hoitopaikkaan. Takuu koskee seuraavia varhaiskasvatusyksiköitä: Pere, Pakkalanlyhty, Nuoliala, Killo, Kurikan Helmi, Kurikankulma, Kurikanpirtti, Kurikansiipi, Puuhkalakki ja Soljan lastentalo.

Saman hoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että:

  • Lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
  • Hoidon keskeyttämisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus.
    Perheen on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, palaako lapsi varhaiskasvatukseen.
    Sopimus raukeaa mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen sopimuskauden päättymistä.

Takuun aikana perheet voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita. Keskeyttämisajalta perhe voi hakea kotihoidon tukea. Hoitopaikkatakuusta voi tiedustella lisää palveluohjauksesta.

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja auttaa löytämään ratkaisuja vanhemmuuden haasteisiin. Perheohjaus on luottamuksellista ja maksutonta, ja se on tarkoitettu Pirkkalan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheille.

Yhteys- ja lisätiedot perheohjauksesta

Muistutuksen tai kantelun tekeminen varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot


Oiva-raportti ruokapalveluissa

Oiva-hymy tiedot Pirkkalan ruokapalveluissa päiväkodeissa.

Pakkalanlyhty

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"