Valitse sivu

Loukonlahden urheilupuisto

Loukonlahden uudesta urheilupuistosta suunnitellaan monipuolinen urheilu- ja liikunta-alue, joka on ympärivuotisesti ja monipuolisesti eri ikäisten kuntalaisten käytettävissä. Suunnittelun lähtökohtina painotetaan alueen toiminnallisuutta ympäri vuoden kaikkina viikonpäivinä. Alueelle sijoitetaan houkuttelevia toimintoja palvelemaan kaikenikäisiä liikkujia. Toimintojen sijoittelussa huomioidaan olemassa oleva kenttä sekä sen säilyttäminen osana kokonaisuutta.

Suunnittelualueeseen sisältyy urheilupuiston lisäksi rantapuistoalue, jonka yleisilmettä kehitetään esteettisesti laadukkaaksi ja tunnistettavaksi. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen liikkumiseen aktivoiva puistokokonaisuus, joka ulottuu Lounkolahden uimarannalta urheilupuistoon asti.

Hankesuunnittelua varten on perustettu moniammatillinen työryhmä, joka vastaa hankesuunnitelman laadinnasta. Suunnittelijana toimii kunnan puitesopimuskumppani LOCI Maisema-arkkitehdit Oy alikonsultteineen.

Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon muun muassa Pirkkalan liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa (kh 14.3. 2022 § 65) esityt kehittämistarpeet ja tavoitteet sekä kuntalaisten sekä liikuntaseurojen liikuntatarpeet ja -toiveet, ja eri liikuntalajien liikuntapaikoille asettamat vaatimukset.

Osallistaminen

Suunnittelutyön aikana tehdään yhteistyötä alueen toimijoiden ja urheiluseurojen kanssa. Myös kuntalaisilta tullaan keräämään mielipiteitä alustavien suunnitelmavaihtoehtojen valmistuttua. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan erikseen kunnan uutisioinnissa verkkosivuilla ja eri some-kanavissa.

Hankesuunnitelmat valmistuvat syksyn 2024 aikana. Hankkeen toteutus edellyttää Loukonlahden kaavan vahvistumista. Toteutusaikataulu on vielä auki.

Yhteystiedot


Terämä Miia

Kunnanpuutarhuri
050 564 4801
miia.terama@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Virkistyaluepalveluiden johtaminen, viheralueet, puiden kaato, puistojen sijoitus- ja työluvat, ulkoliikuntapaikat, veneily, metsän myynti, puistot, matonpesupaikat, uimarannat, tori, ulkoilureitit, koirapuisto

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Sijainti

Loukonlahti

 

Rakennusaikataulu

Suunnittelu 2024
Rakennuaikataulu avoin

 

Kustannusarvio

Yleis- ja rakennussuunnittelu noin 200 000 €

 

Kaavoitus

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 260)