Valitse sivu

Pirkkala-kampuksen yleisten alueiden rakentaminen


Rakennushanke käsittää Pirkkalan uuden koulukampusalueen ympäröivät pysäköintialueet, katuyhteyksien tarvittavat muutokset, välitunti- ja aukioalueet, huoltoajoyhteydet sekä alueen vesihuolto- ja vihertyöt.

Alue rajautuu pohjoisessa Pyhäojanpuistoon, Pirkkalan lukion ja Vapaa-aikakeskuksen väliin sekä koulukampuksen ja nykyisen urheilukentän väliin. Etelässä aluetta rajaavat Urheilutie, Ollikantie ja Suupankuja.

Alueelle sijoittuu myös Ollikan lämpökeskus.

Alueeseen rajoittuu muutamia nykyisiä omakotitaloja. Lisäksi alueella on samanaikaisesti käynnissä Pirkkala-kampuksen ja Vapaa-aikakeskuksen laajennuksen rakennushankkeet, jotka tulee huomioida tämän hankkeen kanssa yhteensovittaen ja vaiheistaen. Suunnitteluratkaisut on yhteensovitettu suunnitteluaikana saatujen sen hetkisten viimeisten tietoihin perustuen.

Rakennusalueella on nykyisiä vesijohtoja, jätevesi- ja hulevesiviemäreitä. Alueella on myös sähkö- ja teleoperaattoreiden nykyisiä johtoja ja kaapeleita, sekä kaukolämpölinjoja ja maakaasulinja. Rakennustyön laajuus käy tarkemmin selville suunnitelmista.

Urakan vaiheistus

Urakka on vaiheistutte neljään osaan.

  • Itäinen (urheilukentän viereinen) uusi pysäköintialue on valmis koulujen 2024 syyslukukauden aloitukseen mennessä.
  • Ollikantien ajoradan tehtävät päällystystyöt ovat valmiit 10/2025.
  • Lounaiskulman uusi pysäköintialue on valmis koulujen 2025 syyslukukauden aloitukseen mennessä.
  • Koko urakka valmis lokakuussa 2025.

Urakka alkaa

Alueen maanrakennusurakka alkaa maanantaina 22.4. Urheilukenttä, Vapaa-aikakeskus ja koulurakennukset pysyvät käytettävissä ja saavutettavissa koko urakan ajan, Pieniä muutoksia niihin liittyviin kulkureitteihin ja pysäköintiin on tiedossa urakan edetessä.

Työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja pysäköinnin muutoksista ilmoitetaan hankesivuilla ja uutisnostoilla ennakkoon. Urakan ensimmäisessä vaiheessa 22.4. liikennejärjestelyt eivät aiheuta vielä muutoksia nykytilanteeseen.



Yhteystiedot


Kemi Mikko

Rakennuttajainsinööri
044 486 1553
mikko.kemi@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Yhdyskuntatekniikan rakennuttamistehtävät

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Sijainti

Pirkkala-kampuksen ympäristö

 

Rakennusaikataulu

04/2024 – 10/2025

 

Kustannusarvio

Noin 4 000 000 €

 

Suunnitelmat

Yleiskartta alueesta 31.1.2024

Hyväksytty katusuunnitelma
(yhdyskuntalautakunta 12.3.2024)

 

Uutiset ja tiedotteet

Urakka alkaa ma 22.4.2024