Valitse sivu

Naistenmatkantien asemakaavan muutos ja laajennus, nro 278

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta ja laajennusta Naistenmatkantien katualueille käsittäen Naistenmatkantien Lentoasemantien kiertoliittymästä Isomäentien liittymään. Kaavamuutos varautuu raitiotien rakentamiseen ja sen liikennejärjestelyjen osalta joudutaan osittain katualuetta leventämään. Osa muutosalueista on yksityisten omistamia alueita.

VALMISTELUAINEISTO

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidetään nähtävillä 17.4. – 17.5.2024 Kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat

Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa (ehdotusvaiheeseen asti) kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti asiointipisteessä.

Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan 17.5.2024 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"