Valitse sivu

Lähimetsien hoitotyöt

Yhteystiedot


Halmela Ritva

Metsäetumies
050 360 5416 (ma ja pe)
ritva.halmela@pirkkala.fi
Turkkirata 12, 33960 Pirkkala
Vastuualueet:

Puutavaran myynti

Halmela Ritva

Riihinen Pauli

vihertyönjohtaja
050 526 2684
pauli.riihinen@pirkkala.fi
Turkkirata 12, 33960 Pirkkala
Vastuualueet:

Viheralueet, metsät, leikkipuistot, niityt, koirapuisto

Lähimetsien hoitotöitä ja puiden kaatoa tehdään vuosittain eri alueilla. Työt alkavat normaalisti elo-syyskuussa ja päättyvät viimeistään huhtikuun puoleen väliin mennessä, lintujen pesimiskauden alkaessa. Lintujen pesimisaika on 15.4.-31.7. välinen aika.

Pääsääntöisesti hoito on huonokuntoisten puiden poistoa ja puuston harvennusta, jotta jäljelle jäävät puut saavat kasvutilaa. Valoisuuden lisääntyessä myös metsän taimettuminen mahdollistuu.

Paikoin alueilla vain harvennusraivataan jo syntynyttä taimikkoa. Alueelle normaalisti jätetään maapuista risuja sekä pökkelöitä luonnon monimuotoisuutta ajatellen.

Raivausten jälkeen puut ja ylimääräiset risut noudetaan keskitetysti pois hakkuualueilta.

Hoitoalueet 2024

Vuoden 2024 työohjelmassa olevat lähimetsien hoitotyöt sijoittuvat alla olevan kartan mukaisille alueille.

 • Ratsutilantien alue: Alueella tehdään lähimetsän hoitotöitä taajamametsäsuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti työ on huonokuntoisten puiden poistoa. Lisäksi puustoa harvennetaan jäljelle jäävien puiden kasvutilan lisäämiseksi. Alueelle jätetään maapuita, risuja ja pökkelöitä. Asukastiedote 5.2.2024 (pdf).
 • Keisarinviitan alue: Metsänhoitotöille on ympäristöpäällikön myöntämä maisematyölupa vuodelta 2023. Alueelta poistetaan huonokuntoisia puita ja lisäksi puustoa harvennetaan alueelle jäävien puiden kasvutilan lisäämiseksi. Alueelle istutetaan kuusen ja männyn taimia syntyviin pienaukkoihin. Alueelle jätetään maapuita, risuja sekä pökkelöitä. Asukastiedote 22.12.2023 (pdf).
 • Vähäjärvi Laaksotien ja Lähdekujan alue: Poistetaan, pystykuivia ja huonokuntoisia puita. Paikoin puustoa harvennetaan, jotta jäljelle jäävät puut saavat kasvutilaa sekä valoisuuden lisääntyessä metsän taimettuminen on mahdollista. Alueelle jätetään maapuita, risuja sekä pökkelöitä luonnon monimuotoisuutta ajatellen. Maisemamännyt jätetään. Asukastiedote 5.2.2024 (pdf).
 • Makkaramäki: Poistetaan pystykuivia ja huonokuntoisia puita. Paikoin puustoa harvennetaan, jotta jäljelle jäävät puut saavat kasvutilaa sekä valoisuuden lisääntyessä metsän taimettuminen on mahdollista. Alueelle jätetään maapuita, risuja sekä pökkelöitä luonnon monimuotoisuutta ajatellen. Kallioalue jätetään käsittelemättä. Asukastiedote 22.12.2023 (pdf)
 • Killo Palotien alue: Haapoja kaulataan tonttien läheisyydestä myöhempää poistoa varten. Poistetaan pystykuivia ja huonokuntoisia puita. Paikoin puustoa harvennetaan, jotta jäljelle jäävät puut saavat kasvutilaa sekä valoisuuden lisääntyessä metsän taimettuminen on mahdollista. Alueelle jätetään maapuita, risuja sekä pökkelöitä luonnon monimuotoisuutta ajatellen. Asukastiedote 5.2.2024 (pdf)
 • Killo Teivaantien Nuolikujan alue: Poistetaan pystykuivia ja huonokuntoisia puita. Paikoin puustoa harvennetaan, jotta jäljelle jäävät puut saavat kasvutilaa sekä valoisuuden lisääntyessä metsän taimettuminen on mahdollista. Alueelle jätetään maapuita, risuja sekä pökkelöitä luonnon monimuotoisuutta ajatellen.
  Asukastiedote 5.2.2024 (pdf).

Hoitoalueet 2023

 • Kyöstin alueella aloitetaan metsän hoitotyöt 16.2 puiden harvennuksella.
  Leppätien 2:n tontin rajalta poistetaan isoja kuusia. Muutoin koko alue raivausharvennetaan ja poistetaan yksittäisiä puita. Työ tehdään metsurityönä ja vain hakkuutähteet korjataan koneellisesti. Alueelle jätetään maapuita ja pökkelöitä.

Hoitoalueet 2022

 • Takamaan alueella aloitetaan metsien hoitotyöt 1.3 puiden harvennuksella. Myöhemmin hoito jatkuu konetöillä, jolloin alueen läheisyyteen ei saa mennä. Työ valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Alueen asukkaita on tiedotettu erikseen. Kuva hoitoalueesta ja tarkempi uutinen.
 • Niemenmaalla aluen metsien hoitotyöt alkavat 17.1 Loivapolun ja Jyrkkäpolun välisellä metsä alueella. Alueella poistetaan huonokuntoisia puita ja paikoin harvennustöitä.

Hoitoalueet 2021

 • Haavistotien alue ja Ollikantien 30:n kohdalla oleva lähimetsäalue. Alueelta poistetaan huonokuntoisia puita ja siistitään lähimetsää. Työ valmistunut.
 • Vaarallisia, huonokuntoisia puita poistetaan Loukonniementien pohjoispuolella olevassa puistometsässä ja kevyttä harvennusta tehdään Isomäenkujan länsipuolen puistoalueella. Työaika joulukuu 2021.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"