Valitse sivu

Maaperän arseeni

Pirkkalan kunta kuuluu geokemiallisesti niin sanottuun Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssiin, jonka alueella maaperän ja kallioperän arseenipitoisuudet ovat usein suurempia kuin Suomen maa- ja kallioperässä keskimäärin. GTK:n ylläpitämässä valtakunnallisessa maaperän taustapitoisuusrekisterissä arvioidaan Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin moreenimaiden suurimmaksi suositelluksi taustapitoisuusarvoksi 26 mg/kg, kun koko Suomen moreenimaiden keskimääräinen arseenipitoisuus on 3,4 mg/kg.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) teki vuonna 2010  esiselvityksen Pirkkalan kunnan maaperän geokemiallisen arseeniongelman laajuudesta. Selvityksessä koottiin kaikki olemassa oleva vertailukelpoinen tieto, joiden perusteella tehtiin arseeniriskikartta, joka kattaa suuren osan koko Pirkkalan pinta-alasta. Kartalle yhdistetyn tiedon perusteella Pirkkalan kunnassa on alueita, joilla suurten arseenipitoisuuksien esiintyminen kallio- ja maaperässä sekä pohjavedessä on todennäköistä.

Pirkkalan maaperän paikoin korkeat arseenpitoisuudet on huomioitu kunnan rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Pirkkalan arseeniriskikartta