Valitse sivu
Etusivu / Koti ja ympäristö / Kaavoitus / Yleiskaavat

Yleiskaavat

Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Kaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin.

Kunnan voimassa olevat yleiskaavat

Pirkkalan kunnassa on voimassa kolme oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, joiden rajaukset löytyvät alla olevalta kartalta. Aluetta klikkaamalla saat selville kaavan nimen ja siihen liittyvät materiaalit löytyvät oikeasta palkista.

Maankäytön yhteystiedot löytyvät täältä

Löysitkö mitä etsit?

Thanks for your feedback!

Oikeusvaikutteiset yleiskaavat

Rantojen käytön osayleiskaava

Rantojen käytön osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 28.11.1990 ja lääninhallitus on vahvistanut kaavan 10.3.1993

Partolan osayleiskaava

Partolan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 17.12.2001 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.1.2002

Kaavakartta
Selostus

Taajamayleiskaava

Pirkkalan taajamayleiskaava 2020:n hyväksyi Pirkkalan valtuusto 9.12.2013 138 §. Osayleiskaava tuli voimaan 17.2.2016  kuulutuksella MRA 93 §:n mukaisesti.
Kaavakartta
Selostus

Liite 6 Kulttuuriympäristöt
Liite 7 Yleiskaavan luontoselvitys
Liite 8 Lepakkoselvitys