Valitse sivu

Lepomoisio, kortteli 617

Lepomoision alueen kortteleiden 615 – 618  rakentuminen on täydessä vauhdissa. Nyt Pirkkalan kunta luovuttaa korttelissa 617 sijaitsevat A- tontit , joiden rakennusoikeudet ovat:

Tontit 1 ja 3 vuokrataan ja tontti 4 myydään. Hinta on määritetty kunnanhallituksen 19.6.2023 §182 päättämillä myyntihinnoilla 295 euroa/k-m2 ja vuosivuokran perusteena 5% tontin myyntihinnasta. Vuokratonteilla ei ole lunastusoikeutta.

Kunta luovuttaa tontit toimijoille, jotka esittävät kaupunkikuvallisesti laadukkaimman yleissuunnitelman tontinkäytöstä. Mikäli olette kiinnostunut tontin toteuttamisesta, pyydämme teitä toimittamaan yleissuunnitelmatasoisen vapaamuotoisen esityksen tontin nro 4 käytöstä. Suunnitelmista tulee ilmetä julkisivu (laatu + idea) sekä huoneistojakauma. Suunnitelma esitetään kahdella A3 kokoisella nidotulla tulosteella ja sama pdf -kopiona. Asemakaavaan 238 ei ole laadittu rakennustapaohjetta. Suunnitelma tulee olla toteuttamiskelpoinen ilman poikkeuslupaa.

Suunnitteluun tarvittavat tiedot löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta (asemakaava, havainnekuva, tonttijaot). dwg-aineiston, joka on tallennettu 2018-muotoon, voi tilata osoitteesta satu.naskali@pirkkala.fi

Kilpailusalaisuus
Yrityksen yhteystiedot tulee toimittaa erillisessä kuoressa, jossa on merkittynä suunnitelman ”työnimi”. Yleissuunnitelmassa tulee olla ”työnimi” mutta ei yrityksen tai suunnittelijoiden tietoja. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 2.11.2023 klo 14 mennessä Pirkkalan kunnan asiointipiste, Viistokuja 3 (punainen talo). Kuoreen merkintä: tontinvuovutusmenettely, Satu Naskali / maankäyttö

Tontinluovutusmenettelyyn kuuluva arviointi on 16.11.2023.

Lisätietoja

ensisijaisesti sähköpostilla, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Satu Naskali,                            p. 050 435 5108, materiaalipaketti, töiden vastaanotto, kysymykset
Mika Raatikainen,                    p. 050 436 3968, asemakaava
Tero Harjula,                             rakennuslupa-asiat
Juha-Matti Asikainen,             p. 050 340 6149, sopimukset

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"