Valitse sivu

Solja, korttelit 202 ja 204

Pirkkalan kunta järjestää tontinluovutusmenettelyn Niemenmaan asemakaavan nro 207, korttelien 202 A-1  tontit 2 ja 3 sekä 204 AK-1 tontti 9 luovutuksesta. Tervetuloa kuuntelemaan Teams-infona järjestettävää tonttien esittelytilaisuutta ke 11.10.23, klo 9:30-11. Ilmoittautuminen 9.10. mennessä sähköpostilla satu.naskali@pirkkala.fi. Teams linkki lähetetään ilmoittautuneille ti 10.10.2023.

Tontinluovutusmenettelyssä olevat korttelit ja tontit:

kortteli 202, tontit 2-3

tontti pinta-ala *€/k-m2 rak.oikeus myyntihinta € ** perusvuokra €/v
2 1728 xxx 900 k-m2 xxxxx
3 5149 xxx 1100 k-m2 xxxxx
1400 k-m2

kortteli 204, tontti 9

tontti pinta-ala *€/k-m2 rak.oikeus myyntihinta ** perusvuokra €/v
9 2016 xxx 600 k-m2 xxxxx
1100 k-m2

*€ = kunnanhallitus 9.10.2023 §xxx
** vuokra 5% myyntihinnasta. Tonteilla ei ole lunastusoikeutta.

Mikäli olette kiinnostunut tontin toteuttamisesta, pyydämme teitä toimittamaan vapaamuotoisen, yleissuunnitelmatasoisen esityksen korttelin 202 tontti 3 käytöstä. Suunnitelmista tulee ilmetä julkisivu (laatu + idea) sekä huoneistojakauma. Suunnitelma esitetään A3 kokoisella nidotulla tulosteella ja sama pdf -kopiona muistitikulla. Suunnitelma tulee olla toteuttamiskelpoinen ilman poikkeuslupaa. Suunnitteluaika on 11.10.2023 – 17.1.2024.

Kilpailusalaisuus
Yrityksen yhteystiedot tulee toimittaa erillisessä kuoressa, jossa on merkittynä suunnitelman ”työnimi”. Yleissuunnitelmassa tulee olla ”työnimi” mutta ei yrityksen tai suunnittelijoiden tietoja. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 17.1.2024 klo 14 mennessä Pirkkalan kunnan asiointipisteeseen, Viistokuja 3 (punainen talo). Kuoreen merkintä ”tontinvuovutusmenettely,  Satu Naskali / maankäyttö”

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset 6.11.2023
•Mikäli kilpailun voitaa ja saa tontin, milloin tontin vuokria aletaan veloitaa?
Prosessi etenee niin, että ennen tontin luovuttamista eli vuokrasopimusta käydään selonotto, jossa tontin saaneen kanssa puolin ja toisin sovitaan, onko suunnitelma toteutuskelpoinen ja siirrytään vuokrasopimuksen laadintaan. Ensimmäinen tonttivuokra peritään seuraavan puolivuotisajankohtana (heinäkuu, tammikuu). Mikäli tällöin ei olekaan halukas ottamaan tonttia vastaan siirtyy kuntaseuraavalle sijalle tulleen kanssa selonottoon. Lopulta vuokrasopimusajankohdasta voidaan neuvotella. Kun tavoite on viedä näitä tontteja rakennusvaiheeseen 2024 on mahdollista, että ensimmäinen vuokra tulisi maksuun heinäkuussa 2024.
•Kortelin 202 tontilla 3 on 4-kerroksinen rakennusmassa. Voiko massa koostua asunnoistapäällekkäin vai pitääkö massaan toteutaa 4-kerroksisia asuntoja?
Asuntoja voi olla päällekkäin.
•Millä ajanjaksolla voitetusta tontista voi vielä luopua?
Arvostelun jälkeen (viimeistään viikko 3-4/2024) tontin saaneille ilmoitetaan ja sovitaan selonotosta. Selonottovaihe voi olla 2-3 viikkoa eli kovin pitkään kunta ei odota, vaan tonttia tarjotaan seuraavallehalukkaalle.

Lisätietoja

sähköpostilla etunimi.sukunimi@pirkkala.fi tai puhelimitse:

Satu Naskali                               p. 050 435 5108 (ilmoittautuminen infoon, materiaalit)
Santeri Kortelahti                      p. 050 435 5109 (asemakaava)
Juha-Matti Asikainen               p. 050 340 6149 (sopimukset)
Tuomo Kinnunen                      p. 050 313 7642 (rakennuslupa-asiat)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"