Valitse sivu

Partolan osayleiskaava 1004

Alue käsittää 70 hehtaaria ulottuen itäpuolella Tampereen rajaan, eteläpuolella kehätiehen (valtatie 3), pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja lännessä Pirkkalan taajamaosayleiskaavan rajaukseen.

Kaavan osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan tilaisuus lausua muistutus valmisteilla olevasta osayleiskaavasta ja viranomaistahoilta osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunto.

Lainvoimainen osayleiskaava

Pirkkalan kunnan valtuusto on hyväksynyt 1004 Partolan osayleiskaavan kokouksessaan 11.12.2023 §98. Tämän yleiskaavan hyväksymistä koskeva kuulutus on julkaistu kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä Pirkkalainen-lehdessä 7.2.2024.

Ehdotus

Partolan osayleiskaavaehdotus oli MRL 62 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 22.3. – 21.4.2023 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi. Muistutukset osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti ennen nähtävillä oloajan päättymistä 21.4.2023. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse kirjaamo@pirkkala.fi tai osoitteeseen Pirkkalan kunnan kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan kaavan osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan tilaisuus lausua mielipide valmisteilla olevasta osayleiskaavasta ja viranomaistahoilta pyydetään lausunto. Mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä 31.8.2021. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse kirjaamo@pirkkala.fi tai osoitteeseen Pirkkalan kunnan kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala.

Teams-yleisötilaisuus Partolan osayleiskaavasta

Pirkkalan kunta järjesti sähköisen asukastilaisuuden Partolan osayleiskaavaan liittyen tiistaina 17. elokuuta klo 18-19.30. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuus järjestetettiin Teams-sovelluksen kautta. 

Kooste asukastilaisuuden kysymyksistä löytyy tämän linkin takaa.

Lisätietoja osayleiskaavamuutoksesta antaa arkkitehti Vesa Ylitapio p. 040 1335 646, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"