Valitse sivu

Kouluun ilmoittautuminen

Pirkkalaan muuttavat oppivelvolliset lapset ilmoitetaan kouluun Wilma-järjestelmän kautta.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu oppilaaksiottoalueiden mukaisesti.

Jos sinulla ei ole Wilma-tunnuksia, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen oppilasasiat@pirkkala.fi.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Koulunkäynti on mahdollista  aloittaa vuotta aikaisemmin tai myöhemmin.

Poikkeuksellista koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin tai myöhemmin anotaan erikseen opetuspäälliköltä alla olevilla lomakkeilla. Liitteenä tulee olla psykologin tai lääkärin lausunto.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen: lomake

Lomakkeen lähettäminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumista pankkitunnuksin, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Ohje lomakkeen täyttämiseen

Oppilaan koulunkäynti toissijaisessa koulussa

Huoltaja voi hakea lapselleen opiskelupaikkaa myös muusta kuin oman oppilaaksiottoalueen koulusta. Hakemuksen mukainen koulupaikka osoitetaan, mikäli toiveen huomioiminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon kouluissa ja opetusryhmissä vallitsevat tapauskohtaiset olosuhteet (esim. koulun tilat ja resurssit sekä ryhmän koko ja kokoonpano).

Kunta ei vastaa koulumatkakustannuksista toissijaiseen kouluun.

Jos oppilas vaihtaa asuinpaikkaa kunnan sisällä tai vaihtaa asuinkuntaa kesken perusopetuksen, hän voi halutessaan jatkaa koulunkäyntiä nykyisessä koulussaan kuluvan lukuvuoden loppuun asti.

Huoltaja vastaa tällöin oppilaan koulumatkakustannuksista. Tästä ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Koulunkäyntioikeus toissijaisessa koulussa: lomake

Lomakkeen lähettäminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumista pankkitunnuksin, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Ohje lomakkeen täyttämiseen

Oppivelvollisuuden keskeytys

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä voi hakea sekä perusopetuksen aikana että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta.

Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle ovat:

  •  oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
  •  tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
  • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen. 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa.

Oppivelvollisuuden keskeytys: lomake 

Lomakkeen lähettäminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumista pankkitunnuksin, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Ohje lomakkeen täyttämiseen

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"