Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valitun palveluntarpeen mukaan (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016). Maksun määrittämistä varten ilmoitetaan tulotiedot sähköisesti.  Mikäli perhe valitsee korkeimman maksun, ei tositteita tarvitse toimittaa. Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tulorekisteri 1.8.2024. Siihen asti asiakkaan tulee toimittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteena olevat tulotietonsa.

Tulotiedot ja muutokset tulee ilmoittaa:

Tulotositteeksi käy
– palkkatodistus tai edellisen kuun palkkalaskelma
– osa-aikaista työtä tehdessä myös päätös Kelan maksamasta joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta
– työttömyydestä Kelan päätös työmarkkinatuesta tai liiton ansiopäivärahapäätös
– todistus opiskelemisesta
– päätös kotihoidontuesta
– päätös Kelan maksamasta äitiyspäivärahasta
– päätös myönnetystä eläkkeestä
– pääomatulot tulee myös ilmoittaa
– mahdolliset elatusmaksut
– yrittäjältä tuloslaskelma ja tase; jos on osakeyhtiö, kirjanpitäjän todistus tuloista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksen myötä 1.8.2024 alkaen varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 311 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 30 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Perheen koko, henkilöäTuloraja, €/kk (jos bruttotulot jäävät alle rajan, ei maksua peritä)
Maksu alkaen 30 €

Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta

Korkein maksu 311 €, bruttotulot alkaen

2

4 066 €

10,7 %

6 968 €

3

5 245 €

10,7 %

8 147 €

4

5 956 €

10,7 %

8 858 €

5

6 667 €

10,7 %

9 569 €

6

7 376 €

10,7 %

10 278 €

 

Maksun määräytyminen ja tulorajat 31.7.2024 asti

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Enimmäismaksu on 295€ kuukaudessa. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, maksua ei peritä.

Perheen koko, henkilöäTuloraja, €/kk
(jos tulot jäävät alle rajan, ei maksua peritä)
Maksuprosentti tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja (bruttotulot), josta alken korkein maksu
23 87410,7%6 626
34 99810,7%7 750
45 67510,7%8 427
56 35310,7%9 105
67 02810,7%9 780

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 262 euroa.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 295 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksujen muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 12 §:n mukaan varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:

1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
2) maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.

Wivintuvan kerhon kuukausimaksu

  • 2 kertaa viikossa 30€ kuukaudessa

Hoitoaikaperusteinen palveluntarve

Asiakasmaksun määrittämiseksi huoltajien tulee valita palveluntarve alla olevasta taulukosta. Huoltajat valitsevat tarvittavan kuukausittaisen maksimituntimäärän, joka määrittää lopullisen maksun. Perhepäivähoidossa ei ole käytössä alinta porrasta (alle 85h/kk).

Varhaiskasvatusaika h/kk (keskimääräinen hoitoaika h/vko)Asiakasmaksun osuus kokoaikaisesta maksusta 
151 h-/kk (yli 37h/vko)100%
121-150 h/kk (n. 36h/vko)90%
86-120 h/kk (n. 30h/vko)80%
enintään 85 h/kk (n. 20h/vko) ei valittavissa PPH50%

Kuukausimaksu perustuu etukäteen sovittuun tuntimäärään ja maksuluokkaan. Sopimus kuukausittaisesta hoitoajasta tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi kalenterikuukauden alusta alkaen. Jos hoidon tarve vaihtelee kuukausittain, sopimus tehdään maksimitarpeen mukaisesti.
Palveluntarpeen muutoslomakkeen löydät E-asioinnista.

Asiakasmaksut palvelusetelipäiväkodeissa

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Korkein maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 295€/kk. Tämän lisäksi osa palvelusetelipäiväkodeista perii lisämaksun.

Tiedot Pirkkalan hyväksymien palvelusetelituottajien lisämaksuista

PirkkalaPilke Haikara20€/kk, 35€kk (121-150h/kk) (1.8.24 alk. 30€/kk, 40€/kk 121-150h/kk)
 Touhula Temppuvekara30€/kk
NokiaPitkäniemen pk15€(alle 85h/kk), 50€ (86-139h/kk), 22€ (kokopäivä)
 Peppi&Bobbyei lisämaksua
LempääläPilke Playschool20€/kk
 Luontopäiväkoti Hilla15€/kk
YlöjärviTouhula, Ylöjärvi20€/kk
 Touhula Satuvekara20€/kk
 Touhula Vekarametsä20€/kk
TampereTouhula Star Academy60€/kk
 Enkku daycareei lisämaksua
 Kotipehku40€/kk (sisaruksilta 20€/kk)
 Norlandia Kunto10€/kk
 Norlandia Voitto40€/kk
 Pikkupursikokoaikainen 20€/kk, osa-aikainen 10e/kk
Pilke Komeetta25€/kk
 Pilke Nuottisilta25€/kk
 Päiväkoti Oravametsä/ Iidesranta40€/kk perhe
 Päiväkoti Kullannuppu30€/kk, kaksi lasta 40€/kk, kolme tai enemmän lasta 50€/kk
 Päiväkoti Vaskitähti20€/kk
 Steiner-päiväkoti Sinilintu30€/kk
 Sunshine Early Learning Center60€/kk
 Touhula Hervannan Kampusei lisämaksua
 Touhula Hervannan Wäiskiei lisämaksua
 Touhula Saukonmäkiei lisämaksua
 Touhula Vekarapolku30€/kk
 Touhula Hermionei lisämaksua
 Väripilkun päiväkoti39€/kk, sisarus 29€/kk
KangasalaPilke musiikkipäiväkoti Kannelei lisämaksua

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"