Valitse sivu

Opiskelu Kurikankulman koulussa

Koulumme on pienten lasten koulu, jossa esi- ja alkuopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta tekevät tiivistä yhteistyötä. Yhteisöömme kuuluu myös päiväkoti.

Sitoudumme yhdessä luomaan kouluumme ilmapiirin, jossa on turvallista ja innostavaa työskennellä. Koulussamme kannustetaan yrittämään parhaansa ja riemuitsemaan niin omasta kuin kaverinkin onnistumisesta. Ymmärrämme, että epäonnistumisetkin kuuluvat elämään. Olemme erilaisia ulkonäöltämme, tiedoiltamme ja taidoiltamme ja silti olemme arvokkaita isoja ja pieniä ihmisiä.

Koulussamme vallitsee avoimien ovien kulttuuri. Vanhemmat ovat tervetulleita niin koulun tilaisuuksiin ja tapahtumiin kuin arkipäivän toimintaankin.

Arvostamme hyviä käytöstapoja ja pidämme toisistamme huolta.

Kannustamme liikuntaan ja terveisiin elämäntapoihin. Lähiluonto on tärkeä oppimisympäristö. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Tutustumme ympäröivään maailmaan lähellä ja kaukana.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Tietosuojaseloste

Työskentelyajat

Esiluokat

Opettajan antamaa esipetusta on klo 8-12

1.-2. luokat
8.10-8.55      oppitunti
8.55-9.00      tauko. välituntikellot soittavat sisälle klo 8.55
9.00-9.45      oppitunti
9.45-10.10    välitunti
10.10-11.10  oppitunti ja lounas
11.10-11.25  välitunti
11.25-12.10  oppitunti
12.10-12.25  välitunti
12.25-13.10  oppitunti
torstaisin
13.10-13.15  tauko
13.15-14.00  oppitunti

Järjestyssäännöt

Koulussa harjoittelemme elämässä tarvittavia taitoja.

Olemme yhdessä vastuussa siitä, että koulumme on turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentelypaikka, jossa saa:

 • yrittää, erehtyä ja onnistua
 • iloita uuden oppimisesta
 • auttaa kaveria ja pyytää itsekin apua.

Koulussa noudatamme:

 • hyviä käytöstapoja
 • opettajien ja muiden koulussamme työskentelevien aikuisten ohjeita
 • välituntisin pihasääntöjä.

Koulussa huolehdimme:

 • ympäristön siisteydestä sisällä ja ulkona
  omista ja yhteisistä tavaroistamme.

Koulussamme ei saa:

 • kiusata ketään
 • olla omia tavaroita, makeisia tai purukumia ilman lupaa
 • häiritä toisten työrauhaa
 • juosta tai meluta käytävillä
 • pitää kännykkää päällä koulupäivän aikana

Pihasäännöt

 • Koulupiha rajoittuu koulurakennuksen takapihaan ja rajattuun metsäpihaan. Piha-alueelta ei saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana. Koulun pihalle ei saa jäädä koulun jälkeen, jos ei ole iltapäiväkerhossa.
 • Jokainen saa leikkiä, pelata ja rakennella rauhassa. Leikkivälineet ovat kaikkien käytössä reilun pelin hengen mukaan. Leikkitavarat kerätään yhdessä varastoon.
 • Riidat ja kiistat sovitaan puhumalla. Tarvittaessa apua on pyydettävä ulkovalvojalta.
 • Lumipalloja saa heittää vain lumipalloheittoalueella.
 • Metsäpihan ”kepit ja kivet” kuuluvat metsään, eikä niitä saa tuoda yläpihalle.
 • Polkupyörät säilytetään telineissä kouluaikana. Polkupyörillä ei saa ajaa koulun piha-alueella, eikä niihin saa koskea.
 • Lika ja lumi puhdistetaan jalkineista ja vaatteista ulkona.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"