Valitse sivu
Etusivu / Työ ja yrittäjyys / Business Pirkkala

Business Pirkkala

Vetovoimainen Pirkkala

Pirkkala on kiinteä osa kasvavaa ja elinvoimaista Tampereen kaupunkiseutua, joka tutkimusten mukaan on yksi halutuimpia asuinpaikkoja Suomessa. Kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kehitetään parantamalla alueellista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Kaavailluista liikennehankkeista merkittävimpiä ovat läntinen rata, Puskiaisten moottoritien linjaus Lempäälästä Pirkkalan Linnakallioon sekä Sääksjärveltä Tampere-Pirkkalan lentokentälle kulkeva kakkoskehä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Tampere-Pirkkalan lentoaseman merkitystä läntisen ja keskisen Suomen lentoliikenteen solmukohtana ja luoda alueelle ilmailualan kansainvälinen koulutus- ja kehittämiskeskus.

Pirkkalan vahvuutena on keskeinen sijainti

Pirkkala on ollut pitkään maamme nopeimmin väestöään ja työpaikkojaan lisääviä kuntia. Pirkkalan vahvuuksia ovat keskeinen sijainti, kaupunkiseudun kehätie, lentokenttä ja Tampereen läheisyys. Voimakas kehitys luo hyviä edellytyksiä ja mahdollisuuksia uudelle yritystoimelle.

Pirkkala tarjoaa yrityksille seutukunnan vetovoimaisimman toimintaympäristön. Kulmakiviä ovat sijainti logistisessa solmukohdassa, kansainväliset yhteydet, korkea koulutustaso sekä laadukkaat ja viihtyisät asuinalueet hyvien palvelujen äärellä.

Elinkeinopolitiikan lähtökohtana on luoda yritystoiminnalle hyvä ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, johon kuuluvat esimerkiksi tontit, toimitilat ja monipuoliset yrityspalvelut. Pirkkala profiloituu yritysmyönteisenä, tulevaisuutta aktiivisesti rakentavana kuntana, joka yhdistää yksittäiset yritykset menestyskeskittymäksi.

Pirkkalan elinkeinopolitiikka perustuu joustavaan ja nopeaan, asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Pirkkala ennakoi tulevaisuutta ja rakentaa tietoisesti vahvuuksiinsa pohjautuvia elinkeinotoiminnan keskittymiä. Pirkkala toimii aktiivisena verkostojen rakentajana saattaen yhteen eri toimijat, luoden toinen toisiaan vahvistavia menestyskeskittymiä. Yrittäjiä ja heidän edustajiaan tavataan säännöllisesti yrityselämän näkemyksiä elinkeinopolitiikan kehittämisestä kuunnellen.

Elinkeinojen kehittämisen painopistealueita ovat:

  • kuntakeskus
  • kehätien ympäristö
    ja
  • lentokenttäalue

Yritykset

Pirkkalassa on tällä hetkellä yli 1600 yritystä ja lähes 7500 työpaikkaa. Tunnusomaista kunnan elinkeinorakenteelle on pienten ja keskisuurten yritysten vahva jalansija ja monipuolinen osaaminen. Kuntaan on keskittynyt muun muassa kone- ja rakennusalan toimijoita. Suurimpia työnantajia ovat Pirkkalan kunta ja Satakunnan Lennosto, jonka päätukikohta sijaitsee Pirkkalassa.

Pirkkalalaiset yritykset löytyvät Tampereen kaupunkiseudun yritystietopalvelusta.

Yhteistyökumppanit

Pirkkalan kunta tekee seudullista yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja muiden tahojen kanssa alueen kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on edistää seudun kilpailukykyä ja yrityslähtöistä elinkeinopolitiikkaa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Business Tampere, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkkalan Yrittäjät ry, Tredu, Ensimetri, Yrityskummit ja 4H ry.

Seudun elinkeinopolitiikan toteuttamisesta vastaa Business Tampere.

Riesa-Pelle esittelee Pirkkalan parhaat -videoilla pirkkalalaisia yrityksiä.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"