Valitse sivu

Koulumatkat

Koulumatkat

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista matkaa. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin portilta koulun tontin portille.

Koulukuljetukset järjestetään ja korvataan kodin ja koulun väliselle matkalle. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään joukkoliikennettä, mutta esikoululaisten kuljetus järjestetään taksilla.

Maksuton koulukuljetus myönnetään

0.-2. -luokkien oppilaille, mikäli koulumatka on yli 3 km; esioppilaille kotoa suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin.
Kuljetusta ei myönnetä aamuisin kotoa aamupäivätoimintaan eikä iltapäivisin iltapäivätoiminnasta kotiin
3.-9. -luokkien oppilaille, mikäli koulumatka on yli 5 km

Tutustu tarkemmin koulukuljetusperiaatteisiin. Koulukuljetusta haetaan Wilmassa olevalla kuljetushakemus-lomakkeella.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"