Valitse sivu

Apua neuropsykiatrisiin piirteisiin

Nepsy- nimitystä käytetään usein neuropsykiatrisista häiriöistä. Tutumpia diagnoosinimikkeitä ovat esimerkiksi ADHD, ADD, autisminkirjon häiriö, tourette. Kyseessä ei ole sairaus, vaan nepsy-piirteet liittyvät aivojen rakenteeseen ja niiden erilaiseen toimintaan. Ne ovat usein osittain perinnöllisiä.

Nepsy-piirteiden kirjo on laaja, mutta kullekin diagnoosille löytyy tyypillisiä toimintatapoja ja käyttäytymismalleja. Nepsy- piirteet vaikuttavat henkilön arkeen mm. sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin, viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn sekä oman toiminnan ohjaukseen. Usein voi ilmetä myös aistiherkkyyksiä ja haasteita esimerkiksi nukkumisessa, oppimisessa ja motoriikassa. Piirteet ja niiden voimakkuus ovat yksilöllisiä. Myös ympäristö ja henkilön ikäkausi voi vaikuttaa yksilökohtaisiin piirteisiin. Siksi nepsy-tuen muodot on aina mietittävä yksilöllisesti.

Meillä kaikilla on nepsy-piirteitä, eivätkä ne aina johda diagnoosiin. Mikäli piirteet aiheuttavat arjessa suuria haasteita voidaan selvittää, täyttyykö neuropsykiatristen piirteiden diagnostiset kriteerit. Joskus myös haastava tilanne elämässä, epäsäännölliset elintavat ja traumat voivat aiheuttaa samankaltaisia piirteitä. Diagnoosin voi asettaa vain lääkäri. Lääkärinlausunto tarvitaan myös kuntoutukseen ja kelalta saatavia tukia varten esim. vammaistuki.

Älä jää huolesi kanssa yksin. Ota asia rohkeasti puheeksi. Näiltä sivuilta löydät ikäryhmäkohtaisia ohjeita, kuinka voit toimia ja mistä löydät lisätietoa ja työkaluja arjen avuksi.

KOHTAAMISPAIKAT

Nepsy-piste

Nepsy-piste on tarkoitettu erityisesti lasten ja nuorten vanhemmille ja lähiaikuisille. Pisteestä saat lainattavien apuvälineiden lisäksi käytännön vinkkejä arjen kasvatustyöhön. Paikalla on aina aukioloaikoina kunnan koulutettu neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja, jonka kanssa voit keskustella arjen haasteista.

Omavoima

Omavoima järjestää monipuolista vertaistukitoimintaa. Vertaistukiryhmät ovat avoimia ja maksuttomia – ei tarvitse ilmoittautua eikä niihin tarvitse sitoutua.

Autismiliiton vertaistuki

Tampereen seudun autismiliiton sivuilta löydät vertaistuen toimintoja ja voimaa arkeen.

Leijonaemojen vertaisryhmä

Vertaistukea erityislasten vanhemmille. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat eikä Leijonaemot ry:n jäsenyyttä vaadita. Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoitusta. Lastenhoitoa ei toistaiseksi ole järjestetty.

Facebookin keskusteluryhmiä

Pro Nepsy-vanhemmat ja ammattilaiset

ADHD/ADD lasten vanhemmat

ADHD-teinien vanhemmat

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"