NEPSY-piste ja -puhelin

Nepsy-piste on tarkoitettu erityisesti leikki- ja alakouluikäisten lasten vanhemmille ja lähiaikuisille. Pisteestä saat lainattavien apuvälineiden lisäksi käytännön vinkkejä arjen kasvatustyöhön. Paikalla on aina aukioloaikoina kunnan koulutettu neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja, jonka kanssa voit keskustella arjen haasteista.  
  
Osalla lapsille esimerkiksi erilaiset temperamentin ja käyttäytymisen piirteet saattavat asettaa tavallista enemmän haastetta kasvatustilanteille. Lainattavissa on erilaisia perheenne arkea helpottavia materiaaleja ja apuvälineitä, kuten kuulosuojaimia, aktiivityynyjä, time-timereita ja tiimalaseja. Voimme myös tutustua yhdessä esimerkiksi erilaisiin tunteiden hahmotuksen, oman toiminnanohjauksen ja motivoinnin materiaaleihin.    
  
Tulevat aukioloajat klo 16-17:30:


21.3. 
4.4.   
18.4.  Teemailta klo 16-18

Aiheena kuvat toiminnanohjauksen, kielen- ja puheenkehityksen tukena. Kuvat helpottavat lasta tekemisestä toiseen siirtymisessä sekä auttavat ennakoimaan ja jäsentämään tulevaa toimintaa. Kuvatuesta on suurta hyötyä erityisesti lapsille, jotka ovat motorisesti aktiivisia tai joiden keskittymisessä ilmenee vaikeuksia. Kuvat auttavat ja tukevat myös puheen- ja kielenkehityksessä. Teemaillan aikana käymme lävitse kuvien käytön sekä valmistamme omaan arkeenne sopivia kuvia.

2.5.  
16.5.
30.5. 

Nepsy-piste toimii Nuoliala-keskuksen 1. kerroksessa os. Kouluportinkuja 5. Avoinna myös sopimuksen mukaan.

Voit ottaa myös puhelimitse yhteyttä tai lähettää sähköpostia.