Valitse sivu

Ympäristövahti

Pirkkalan kunta on sitoutunut alentamaan kasvihuonepäästöjä sekä edistämään luonnon monimuotoisuutta. Pirkkala kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon, jonka tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyön jäsentämiseksi kunta on laatinut ilmastotiekartan, jossa on määritetty ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla asetettuun tavoitteeseen päästään. Pirkkalaan on lisäksi laadittu luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO-ohjelma), jonka avulla pyritään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen Pirkkalassa vuoteen 2030 mennessä.

Pirkkalan ympäristövahti kokoaa ilmastotiekartan ja LUMO-ohjelman mukaiset toimenpiteet yhteen helppokäyttöiseen verkkopalveluun. Ympäristövahti kertoo kootusti, mitä toimenpiteitä Pirkkala tekee hiilineutraaliuden ja luonnon monimuotoisuuden eteen, miten toimenpiteet vaikuttavat tavoitteisiin ja kuinka toimenpiteet etenevät. Ympäristövahtia päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Palveluun täydennetään uusien toimenpiteiden lisäksi mittareita, joilla toimenpiteiden edistymistä ja vaikuttavuutta voidaan arvioida tarkemmin.

Pirkkalan ympäristövahtia ylläpitää kunnan ympäristönsuojeluyksikkö. Ympäristövahdin toteutuksesta ja teknisestä ylläpidosta vastaa Kausal Oy.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Tutustu Pirkkalan ympäristövahtiin:
https://ymparistovahti.pirkkala.fi/