Valitse sivu

Tonttijaon laatiminen

Tonttijaon hakeminen

Tonttijako on maankäytön suunnitelma asemakaavan mukaisen korttelin tai korttelin osan muodostamiseksi mrl:n mukaiseksi rakennuspaikaksi. Tonttijakoa voi hakea kiinteistönomistaja tai haltija. Tonttijaosta laaditaan kartta, jolla osoitetaan rakennuspaikan rajamitat, rajapyykit, tontin pinta-ala, asemakaavan päämerkinnät, tontin muodostajakiinteistöt, kulkuyhteydet mikäli tontti ei rajoitu yleiseen katuun sekä tiedossa olevat johdot ja mahdolliset rasitteet. Tontinjaon yhteydessä kullekin tontille määritellään uusi rakennusoikeus. Tonttijaon laatimiskustannukset maksaa maanomistaja.

Käsittely kestää tapauksessa riippuen 6 kuukaudesta 12 kuukauteen.

Tonttijaon koelaskenta

Ennen varsinaisen tonttijaon laatimista, on mahdollista maanomistajan pyynnöstä tehdä ennakkokoelaskenta, joka on ehdotus siitä, millaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan muodostaa.

Koelaskenta on maksullinen. Mikäli koelaskennassa tehtyä tonttijakoluonnosta voidaan käyttää sellaisenaan varsinaisen tonttijaon laadinnassa, koelaskennan kustannukset voidaan hyvittää lopullisista kustannuksista. Hyvitys ei koske mahdollista tuntilaskutusta. Ennakkokoelaskenta tilataan myös sähköisellä tonttijakohakemuslomakkeella.

Tonttijakohakemukseen tarvittavat liitteet

  • selvitys tontin omistuksesta (esim. lainhuuto, kauppakirja tai muu saantokirja)
  • kartta suunnitellusta tonttijaosta
  • mahdollinen valtakirja

Tarvittaessa kunta pyytää toimittamaan lisäselvityksiä.

Tonttijaosta päättäminen

Tonttijaon edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon laatimisesta tekee Pirkkalan kunnan maankäyttöinsinööri.

Tontin lohkomisen, jonka suorittaa maanmittauslaitos, edellytyksenä on hyväksytty tonttijako. Tontin lohkomiseen liittyvät maksut löytyvät maanmittauslaitoksen sivuilta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"