Valitse sivu

Lepomoision alue

Lepomoision omakotitalotontit, korttelit 617 ja 618

Tontit arvottiin 24.1.2023. Pöytäkirja ja viranhaltiapäätös on lähetetty kaikille tonttia hakeneille.

Asemakaava on vahvistettu vuonna 2019. Alue muodostaa selkeän kokonaisuuden ja mielenkiintoisen asuinmiljöön. Alueelle ei ole laadittu rakennustapaohjetta. Ensimmäiset tontit alueelta luovutettiin keväällä 2022.

Haettavana olevat tontit on rajattu punaisella

Haettavana olevat tontit

Lepomoision alueelta on tulossa haettavaksi tontit 2, 5-10 korttelissa 617 ja tontit 1-10 korttelissa 618. Alue muodostaa selkeän kokonaisuuden ja mielenkiintoisen asuinmiljöön. Rakennusoikeutta omakotitalotonteilla on e=0.3. AO-tonteille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen omakotitalon.

Haettavana olevat tontit on merkitty punaisella yläpuolella olevaan kuvaan.

Hinnoittelu

Kortteleissa 617 ja 618 olevat tontit vuokrataan. Vuokratonteilla ei ole lunastusoikeutta eli vuokratonttia ei voi lunastaa myöhemmin itselleen. Vuosivuokra 3,5 % (kh 1.11.2021 § 310).

Hakijat

Hakijoiksi hyväksytään täysi-ikäiset yksityishenkilöt. Tonttiarvontaan hyväksytään samasta ruokakunnasta vain 1 hakemus. Muut samasta ruokakunnasta tulleet hakemukset hylätään. Tonteista yhdeksän varataan vain pirkkalalaisille hakijoille, jotka ovat vakinaisesti asuneet Pirkkalassa ennen 31.12.2021. Tonttia ei luovuteta ruokakunnalle, josta joku on viimeisen kymmenen vuoden aikana ostanut tai vuokrannut kunnalta tontin 1.1.2013 jälkeen.

Tonttien haku

Tonttien hakuaika ilmoitetaan Pirkkalainen-lehdessä kuulutuksella sekä kunnan internet-sivuilla. Hakemuskaavake tulee täyttää sähköisesti hakuaikana. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista tai on ongelmia lomakkeen kanssa, hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi.

HAKUAIKA 21.12.2022 klo 09 – 9.1.2023 KLO 15

Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset hylätään.

Tonttivaraus ja varausmaksu

Tonttiarvonnan jälkeen lähetään sähköpostilla arvontapöytäkirja kaikille tonttia hakeneille. Arvontapöytäkirjasta ilmenee tonttien saajat. Arvontapöytäkirja tulee nähtäville kunnan nettisivuille. Arvontapöytäkirjasta tehdään viranhaltijapäätös.

Tontinsaaja varaa tontin maksamalla 950 euron varausmaksun, joka katsotaan vuokrauksen käsirahaksi. Varausmaksu laskutetaan erikseen lähetettävällä laskulla. Varausmaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivään mennessä. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Hakijan tulee peruuttaa varaus kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Hankkeen rauetessa hakijasta johtuvasta syystä, varausmaksu jää tällöin kunnalle varauksesta aiheutuneiden kustannusten korvaukseksi.

Tontin saaneille lähetetään sähköpostilla viranhaltijapäätös tonttivarauksesta. Mukana tulee maanvuokrasopimusluonnos tiedoksi. Viranhaltijapäätös päätös tulee lainvoimaiseksi kolmen viikon päästä lähettämisestä.

Vuokratontille on haettava vuokraoikeuden kirjaus maamittauslaitokselta.

Tietopaketti

Kaikille tontin saaneille lähetetään tontista dwg-aineistopaketin, joka sisältää mm. rakennus- ja LVI-suunnittelijan tarvitseman suunnitteluaineiston. Ensimmäinen aineisto on ilmainen, toisesta aineistosta veloitamme 100€. Tontinsaajille sekä suunnittelijoille järjestetään opastusilta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tontin maanvuokrasopimus

Tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan erikseen sovittavana aikana. Vuokrasopimus tehdään ainoastaan hakemuksessa ilmoitettujen henkilöiden nimiin. Tontin varaamisesta peritty 950,00 euron varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokralaskussa.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennusvalvontaviranomaiset suosittelevat alustavien suunnitelmien esittelemistä, ennen varsinaisen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Tontinsaaja voi jättää rakennuslupa-asiakirjat rakennusvalvontaan valmisteltavaksi ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Rakennuslupaprosessi hoidetaan sähköisesti www.lupapiste.fi – palvelun kautta. Lupa voidaan myöntää vasta sitten, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu. Rakentamista koskevien määräysten lisäksi rakentajan on noudatettava asemakaavan mukaisia määräyksiä.

LUPAPISTE

RAKENNUSVALVONTA

Alueen rakentamisvalmius ja kunnallistekniikka

Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi sekä katujen rakenteet. Tonttien vuokraajat vastaavat maaperätutkimuksista ja rakennuksen perustamistavasta. Asemakaavan mukaiset tontit on lohkottu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Lämmitysmuodon suhteen ei ole rajoitteita. Maalämpökaivojen sijoittamisessa tulee huomioida kaivojen keskinäinen etäisyys, joka tulee olla vähintään 15 metriä. Tonteille rakentaminen voidaan aloittaa, kun tontinhaltija on saanut rakennusluvan.

A-Insinöörit Oy on tehnyt erillisen selvityksen alueen rakennettavuudesta vuonna 2014. Sen mukaan alue on rakennettavissa, kuitenkin on huomioitavaa, että osassa tontteja tarvitaan massanvaihtoa tai paalutusta. Tontin hakijan tulee tutustua tonttien maasto-olosuhteisiin. Lisätietoja rakennettavuudesta antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka.

Rakennettavuusselvitys

Rakentamisen aloittaminen

Rakentaminen on aloitettava viimeistään vuoden kuluttua vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, kun rakennuksen anturaperustus on valettu tai asennettu. Tonttia ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle rakentamattomana. Kiinteistön voi luovuttaa edelleen vasta, kun rakennuksen käyttöönottokatselmus on tehty.

Vesi- ja sähköliittymät

Pirkkalassa vesihuollon hoitaa Tampereen Vesi

Sähköön liittyminen Elenialta

Liittymien hinnat selviät palveluntuottajien kotisivuilta.

TONTTIHAKEMUS (täytetään sähköisenä)

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"