Valitse sivu

Vähävaitin asemakaavan muutos, nro 279

Pirkkalan kunta ohjaa asemakaavan muutoksen laadintaa suunnittelualueelle, joka sijoittuu Vähävaitin kunnanosaan kiinteistölle 604-422-2-93, Villi-Veräjä. Tavoitteena on osoittaa kiinteistölle logistiikkaa kaavassa voimassa olevien toimintojen lisäksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 19.6.2024–31.7.2024 kunnan virallisella ilmoitustaululla asiointipisteessä ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon ehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"