Valitse sivu

Yhteispeli

Mikä Yhteispeli on?

 • Tutkimukseen perustuvia johdonmukaisia, konkreettisia ja käytannönläheisia työtapoja luokanopettajille ja rehtoreille koulun tavoitteellisen kehittämisen tueksiala- ja yhtenäiskoulujen arkeen.
 • Tavoitteena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kouluyhteison hyvinvoinnin vahvistaminen seka koulutyöta kuormittavien ongelmien ennaltaehkaisy.

 • Yhteispeliä ovat olleet kehittamassa opettajat, rehtorit, oppilaat ja vanhemmat noin yhdeksän vuoden ajan.
 • Yhteispelin kehittämis- ja tutkimustoiminnan on rahoittanut OKM. THL ja Ylöjärven kaupunki toimivat yhteistyokumppaneina. Tällä hetkellä Yhteispelikoulutuksia jarjestää  Niilo Mäki – instituutti OPH: n rahoituksella.
 • Vuoden kestävään koulutusprosessiin osallistuu koulun rehtori/apulaisrehtori, muutama asiasta kiinnostunut opettaja seka koulun opetushenkilostö.

Millaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja Yhteispelillä vahvistetaan?

Vuorovaikutustaidot

 •  kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen

Vastuun ja ongelmanratkaisun taidot

 • toisen kunnioittaminen, yhteisten sääntojen noudattaminen, ongelman tunnistaminen ja ratkaisu, taito asettaa realistisia tavoitteita

Tunnetaidot

 • omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja säätely

(Lindblom, Kampman,  Ojala, Solantaus 2015)

Mitä vaikutuksia taitojen tukemisella haetaan?

KOULUN ARJESSA

 • luokkailmapiirin  paraneminen
 • akateemisen oppimisen paraneminen
 • taitavampiristiriitojen ratkaiseminen
 • enemmän kaverisuhteita
 • parempi itsetunto
 • häiriökäyttäytymisen vanheneminen
 • koti-kouluyhteistyön  parempi sujuminen
 • opettajien työstressin väheneminen
 • koulun kehittamisen paraneminen

=> tavoitellaan parempia tunne- ja vuorovaikutustaitoja läpikoko elämän

(Catalano, 2002; Payton , 2008; Zins ,2007)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"