Valitse sivu

Pereen asemakaavan muutos, nro 259

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Pereen asemakaava-alueelle Koy Pirkkalan Pyhäjärven Vuokko kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle rakennusoikeutta kohtuullisesti siten, että lisäkerroksen rakentaminen kyseiseen kiinteistöön mahdollistuu. Samalla muutettaisiin kaavalla alueen pääkäyttötarkoitus teollisuus- ja varastorakennusten alueesta asuinliikerakennukseksi. Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2020:llä kh:n päätöksellä §47 9.3.2020.

Ehdotus

Asemakaavaehdotus pidettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan nähtävillä 5.12.2023-4.1.2024 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 4.1.2024 mennessä Pirkkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköisesti kirjaamo@pirkkala.fi.

Luonnos (valmisteluaineisto)

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidettiin nähtävillä 7.12.2022 –9.1.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.2021–2.7.2021 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon. Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen p. 050 436 3968

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"