Valitse sivu

Europarlamenttivaalit 2024

Suomessa järjestetään europarlamenttivaalit sunnuntaina 9.6.2024. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla edustoissa 29.5.–1.6.2024.

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 9.6.2024 täyttää 18 vuotta.

Lisäksi äänioikeus on muun EU:n jäsenvaltion kansalaisella, joka on ilmoittautunut otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin, ja jolla on kotikunta Suomessa, tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön Suomessa asuva perheenjäsen.
llmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Digi- ja väestötietoviraston lomaketta .

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Europarlamenttivaalien ehdokkaat

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Ehdokasasettelusta vastaa Helsingin vaalipiirilautakunta. Europarlamenttivaalien ehdokasasettelu vahvistetaan 10.5.2024, jolloin ehdokkaat mm. saavat ehdokasnumeronsa.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"