Valitse sivu

Haikan asemakaava muutos 273

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Haikassa osoitteessa Satamakatu 20. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden pumppaamorakennuksen sekä huoltoalueen rakentaminen pääosin nykyiselle kaavan mukaiselle ET-alueelle sekä vähäiseltä osin nykyiselle puistoalueelle.

Lainvoimainen asemakaava

Pirkkalan kunnan valtuusto on hyväksynyt tämän asemakaavan kokouksessaan 11.12.2023 §99. Tämän asemakaavan hyväksymistä koskeva kuulutus on julkaistu kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä Pirkkalainen-lehdessä 7.2.2024.

Ehdotus

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 6.9.–6.10.2023 Asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 6.10.2023 mennessä Pirkkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 26.4 – 26.5.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti
Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"