Valitse sivu

Nepsy-piirteet alle kouluikäisellä lapsella

Tältä sivulta löydät tietoa alle kouluikäisten lasten neuropsykiatrisista (nepsy) piirteistä ja löydät neuvoja, kuinka saada tukea perheen arkeen. Nepsy-piirteet ovat yksilöllisiä ja ne voivat ilmetä lapsen eri ikäkausiin kuuluvina.  

Nepsy-piirteet alle kouluikäisellä lapsella:

 •  Keskittymisvaikeudet ja tarkkaavaisuuden haasteet
  • Lapsi voi olla levoton ja yliaktiivinen tai vaipua omiin ajatuksiinsa
 • Työskentelyn haasteet
  • Täydellisyyden tavoittelu
  • Ohjeiden seuraamisen ja noudattamisen haasteet. Tekemisen aloittaminen, lopettaminen ja tehtävästä toiseen siirtyminen voivat tuntua hankalalta.
 • Kiinnostus kapea-alaiseen aiheeseen ja/tai uppoutuminen johonkin aiheeseen
 • Tunnesäätelyn pulmat
  • Ei tunnista tai osaa nimetä tunteitä itsellään tai toisilla
  • Vaikeus kestää epäonnistumisia tai ottaa vastaan ohjausta tai kritiikkiä
  • Herkästi tulistuminen tai äkkipikaisuus
  • Vahvat tunnereaktiot
 • Aistiherkkyydet
  • Ääni-tai valoherkkyys
  • Tuntoaistin yli-tai aliherkkyys (esimerkiksi vaatteet ja niiden materiaalit sekä/tai ruoka saattavat tuntua epämukavilta ja vaikuttaa lapsen olemiseen)
  • Aistihakuisuus 
 • Rutiinien muuttaminen ja suunnitelmasta poikkeaminen voi aiheuttaa voimakkaan reaktion
 • Vaikeudet sosiaalisissa tilanteissa 
  • Vaikeus lukea kehonkieltä ja muuta sanatonta viestintää
  • Joustamaton ajattelu: taipumus tulkita sanoja kirjaimellisesti
  • Vetäytyminen ja yksin jääminen voi olla merkki sosiaalisten suhteiden vaikeuksista
  • Leikkitaidot voivat olla hieman ikätasosta jäljessä ja lapsen voi olla vaikea liittyä leikkiin tai huomoida toisen lapsen ajatuksia leikissä
 • Tic-oireet (esimerkiksi silmien räpyttely, äännähtely tai muu tahdosta riippumaton liikehdintä tai äännähtely)
 • Hahmottamiset ja motoriikan haasteet
 • Oppimisvaikeudet
 • Kiellelliset haasteet 

Lapsen, jolla on nepsy-piirteitä, voi arjessa pinnistely näkyä haastavana käytöksenä. Päivittäistaidot kuten syöminen, nukkuminen, pukeminen tai hygienia-asiat saattavat poiketa ikätäsoisista taidoista.  Päivittäin toistuvat rutiinit ja selkeät säännöt hyödyttävät ja helpottavat arjessa selviytymistä. Ne tuovat selkeyttä päivään ja helpottavat näin nepsy-piirteitä omaavaa lasta ohjaamaan paremmin toimintaansa.

Nepsy-piirteitä omaavan lapsella on erityisvahvuuksia, jotka olisi tärkeää huomata ja sanallistaa, ja joista olisi hyvä muistaa myös kiittää ja kehua. Erityisvahvuuksia voivat olla esimerkiksi tarkka kyky huomioida yksityiskohtia, hyvä muisti, hyvä huumorintaju, tarkkuutta sääntöjen ja rutiinien noudattamisessa sekä kyky keskittyä mielenkiintoiseen asiaan. Myös innokkuus, tehokkuus, sanavalmius, tunnollisuus, loogisuus, luovuus, oikeudentuntoisuus, rehellisyys, energisyys, herkkyys ja uteliaisuus voivat myös olla lapsen erityisvahvuuksia.

 

Näin liikkeelle:

 

 1. Älä jää yksin. Ota huolesi puheeksi esimerkiksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapsesi on varhaiskasvatuksessa, on yhteistyö kodin ja lapsesi ryhmän työntekijöiden välillä ensisijaisen tärkeää. Huolestasi voit puhua myös varhaiskasvatusyksikön erityisopettajalle tai perheohjaajalle. Ohjausta ja tietoa saat myös kunnan nepsy-työstä: Nepsy-piste ja -puhelin
 2. Varhaiskasvatuksessa yksikön erityisopettaja voi osallistua lapsen varhaiskasvatusuunnitelmakeskusteluun ja/tai on mahdollista tarvittaessa järjestää myös monialainen palaveri. Palaverissa kartoitetaan lapsen ja perheen tilanne, suunnitellaan toimenpiteet lapsen ja perheen tukemiseksi sekä sovitaan työnjaosta ja seurannasta.

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"