Valitse sivu

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiserityiskasvatus


Jyrinki Riitta

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö vs.
040 806 2241
riitta.jyrinki@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Varhaiserityiskasvatus, tiedottaminen, nepsy

Lapsen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Varhaiskasvatuksessa tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä ja se rakentuu yksilöllisesti erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen muodot voivat olla pedagogisia, rakenteellisia tai hoidollisia ja niistä sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa.  Pirkkalassa jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen omassa lapsiryhmässään. Tuen järjestämistä ohjaavat valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Pirkkalan varhaiskasvatussuunnitelma.

Mikäli lapsen tuen tarve, sairaus tai vamma on tiedossa jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista, tulee huoltajien olla  yhteydessä varhaiserityiskasvatuksesta vastaavaan varhaiskasvatuksen aluepäällikköön. Näin lapsen tarvitsema tuki voidaan järjestää heti varhaiskasvatuksen aloitusvaiheeseen. Lapsen ensisijainen varhaiskasvatuspaikka on päiväkoti, mikäli lapsen tuen tarve on korostunut. Lapsen kasvun ja opin polkua tuetaan myös lapsen siirtymässä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen yhteistyössä koordinoivan erityisopettajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Hän on auttamassa varhaiskasvatuksen henkilöstöä tunnistamaan tuen tarpeet mahdollisimman varhain sekä on mukana tuen suunnittelussa, järjestämisessä ja arvioinnissa. Jokaiselle varhaiskasvatusyksikölle on nimetty varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja huoltajat voivat olla häneen yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Pirkkalassa sijaitsevilla yksityisillä palveluntuottajilla on käytössään kunnallisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio, mikäli huoltajien, lapsiryhmän henkilöstön ja yksikön johtajan kanssa on todettu, että yleinen tuki ei riitä. Lapselle annettavan tuen järjestämisestä vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Monialainen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee huoltajien kanssa monialaista yhteistyötä, jota ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Näin toimitaan neuvolan ja muiden terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Monialaisen yhteistyön merkitys korostuu, mikäli huoli herää lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä tai oppimisesta. Yhteistyötä voidaan tehdä myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa, johon voi pyytää mukaan myös varhaiskasvatuksessa toimivan perheohjaajan. Huoltajat voivat olla häneen yhteydessä kaikissa vanhemmuuteen liittyvissä pulmatilanteissa.

Hallintopäätös

Varhaiskasvatuksessa tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Hallintopäätöksessä päätetään lapsen varhaiskasvatuksen järjestämispaikasta, tuen tasosta, tuen muodoista ja lapsen tarvitsemista tukipalveluista. Jos lapsi tarvitsee yleisessä tuessa tukipalveluita, tehdään myös siitä hallintopäätös. Hallintopäätöstä muutetaan tai se kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu. Ennen päätöksen esittämistä huoltajaa kuullaan ja hänelle toimitetaan kuulemiskutsu.

Kuntouttava varhaiskasvatus

Kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta, jos lapselle on laadittu kehitysvammalainsäädännön mukainen erityishuolto-ohjelma. Kuntouttavaa varhaiskasvatusta haetaan kehitysvammapalveluiden hakemuksella.

Nepsy-piste ja -puhelin

Nepsy- välineiden lainaamo ja infopiste toimii Pirkkalan pääkirjastolla os. Suupantori 2.  Pisteeltä saa materiaalia ja materiaalivinkkejä sekä käytännön opastusta arjen kasvatustyöhön. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse 040 523 1342 tai sähköpostitse nepsy@pirkkala.fi.

Paikalla on aina infopisteen aukioloaikoina kunnan koulutettu neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja, jonka kanssa voi keskustella arjen haasteista.  

Lisätietoa ja aukioloajat löydät Pirkkalan kunnan Nepsy-pisteen sivulta.

  

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"