Valitse sivu

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiserityiskasvatus


Jyrinki Riitta

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö vs.
040 806 2241
riitta.jyrinki@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Varhaiserityiskasvatus, tiedottaminen, nepsy

Varhaiskasvatuksessa lapsen tuki rakentuu yksilöllisesti huomioiden kehityksen ja oppimisen eri osa-alueet. Tuen järjestämistä ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Pirkkalan varhaiskasvatussuunnitelma.

Lapsen tukeen liittyvät varhaiskasvatuksen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Lapsen ensisijainen varhaiskasvatuspaikka on päiväkoti, mikäli lapsen tuen tarve on korostunut. Lapsen kasvun ja opin polkua tuetaan myös lapsen siirtymässä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen yhteistyössä koordinoivan erityisopettajan kanssa.

Mikäli lapsen tuen tarve, sairaus tai vamma on tiedossa jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista, tulee huoltajien olla  yhteydessä varhaiserityiskasvatuksesta vastaavaan varhaiskasvatuksen aluepäällikköön.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (VEO)

Varhaiskasvatuksessa erityisopettajat ovat suunnittelemassa ja arviomassa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia yhdessä lasten lähiaikuisten kanssa. Jokaiselle varhaiskasvatusyksikölle on nimetty varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja huoltajat voivat olla häneen yhteydessä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Kuntouttava varhaiskasvatus

Kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta, jos lapselle on laadittu kehitysvammalainsäädännön mukainen erityishuolto-ohjelma. Kuntouttavaa varhaiskasvatusta haetaan kehitysvammapalveluhakemuksella.

NEPSY-piste ja -puhelin

Nepsy- välineiden lainaamo ja infopiste toimii Pirkkalan pääkirjastolla os. Suupantori 2.  Pisteeltä saat materiaalia ja materiaalivinkkejä sekä käytännön opastusta arjen kasvatustyöhön. Nepsy-puhelin 040 523 1342 palvelee infopisteen aukioloaikoina sekä arkipäivisin klo 9 – 15. Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostitse nepsy@pirkkala.fi.

Paikalla on aina infopisteen aukioloaikoina kunnan koulutettu neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja, jonka kanssa voi keskustella arjen haasteista.  

Lisätietoa ja aukioloajat löydät Pirkkalan kunnan Nepsy-pisteen sivulta.

  

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"