Valitse sivu

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Tampereen kaupunkiseudun Sopeutuva kaupunkiseutu –hankkeen tuotokset löytyvät osoitteesta www.tampereenseutu.fi/sopeutuminen.

Hankkeen teemat:

 • tunnistettiin kaupunkiseudun keskeiset sää- ja ilmastoriskit
 • laadittiin erilaisia sopeutumistyön suunnittelua kunnissa tukevia työkaluja, suunnitteluohjeita ja toimenpidesuosituksia.
 • laadittiin sopeutumisen pääperiaatteet osaksi rakennesuunnitelmaa
 • laadittiin sopeutumiseen liittyviä pääviestejä eri kohderyhmille
 • selvitettiin asukkaiden kokemuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan arkeen.

Ilmastonmuutoksen myötä syntyviä keskeisimpiä sää- ja ilmastoriskejä ja niiden vaikutuksia Tampereen kaupunkiseudulla ovat mm.

 • äärimmäisten hellejaksojen yleistyminen ja lämpötilojen kohoaminen sietokyvyn yläpuolelle
 • kesän kuivuuksien lisääntyminen ja veden niukkuus
 • rankkasateet ja niiden aiheuttamat hulevesitulvat
 • voimakkaiden myrskyjen lisääntyminen ja niiden vahingot ympäristölle
 • lajien ja taudinaiheuttajien levinneisyyksien muutokset
 • ilmastonmuutoksen etenemisen myötä muualta tänne heijastuvat vaikutusketjut esimerkiksi toimitusketjuihin, huoltovarmuuteen, hintoihin ja ihmisten ja eläinten muuttoliikkeisiin.

Hankkeessa laaditun työkirjan mukaisesti keskeiset suositukset (ns. tarkistuslista) kunnille sopeutumistyön johtamiseksi sisältävät mm.

 • sopeutumisen integrointi kuntastrategiaan, suunnittelujärjestelmiin ja viestintäsuunnitelmaan
 • vastuiden määrittely eri toimialoilla
 • riskien ja haavoittuvuuksien kartoitus
 • sopeutumistoimenpiteiden tunnistaminen ja priorisointi
 •  työn edistymisen seuranta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"