Valitse sivu

Kotihoidon tuki

Jos haluat järjestää lapsen hoidon kotona, sinulla on mahdollisuus saada kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.
 

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvastuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista, muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä sekä kuntalisä kotikunnasta riippuen. Pirkkalassa ei makseta kotihoidon tuen kuntalisää. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon tuki

Perhe voi palkata hoitajan halutessaan kotiin. Lisätietoja hoitajan palkkaamisesta löytyy Tampereen kaupunkiseudun sivuilta.

Lasta voi hoitaa kotona yksityisen hoidon tuella henkilö, joka

  • ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen
  • on täysi-ikäinen yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi

Yksityisen hoidon tukia ja kuntalisä Pirkkalassa

Tilapäinen hoidontarve

Pirkkalan kunnasta voi kysyä tilapäishoitopaikkoja kunnan palveluohjauksesta tai varhaiskasvatusyksiköiden johtajilta. Tilapäishoitoa voi tarvittaessa käyttää max 5 päivää kuukaudessa.

Pirkkalan kunnassa on käytössä myös Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitopalvelu.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"