Valitse sivu

Liikenneturvallisuus

Yhteystiedot


Reinikka Antti

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
040 133 5603
antti.reinikka@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Yhdyskuntatekniikan johtaminen, liikenneasiat, joukkoliikenne, palvelubussi, liikennemerkit, pysäköinti, öljyntorjuntaviranomainen

Savolainen Vesa

Suunnitteluinsinööri
040 187 1498
vesa.savolainen@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Yhdyskuntatekniikan suunnitteluttamistehtävät

Koskinen Markku

Tiemestari
050 532 9711
markku.koskinen@pirkkala.fi
Turkkirata 12, 33960 Pirkkala
Vastuualueet:

Tieasiat (kadut, tiet ja yksityistiet), katuvalaistus, katu- ja sijoitusluvat, ajoneuvojen siirrot, talvihoito

Liikenneturvallisuusohjelma

Pirkkalan kunta on laatinut liikenneturvallisuuden parantamiseksi liikenneturvallisuusohjelman pienien liikenneturvallisuushankkeiden totetuttamiseen. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää turvallista ympäristöä kaikille kulkumuodoille.

Tarlousarvioon esitetään vuosittain tarvittava invenstointimääräraha liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista varten. Liikenneturvallisuusohjelmalla ohjataan talousarviossa liikenneturvallisuuden parantamisen osoitetun määrärahan käyttöä.

Ohjelmassa olevia kohteita voivat olla esimerkiksi

 • pienet liittymien parantamiset ja liikennejärjestelyjen muutokset
 • ajohidasteet
 • suojatiesaarekkeet
 • pysäköintijärjestelyjen muutokset
 • valaistuksen parantamiset suojateillä
 • täydentävät liikennemerkit
 • ajoesteet, puomit, kaiteet, peilit, opasteet
 • nopeusnäyttötaulut
 • kohteiden havaittavuuden parantamiset
 • turvallisuutta parantavat laatutason nostot (esim. reunakivet ja pintamateriaalit)
 • huonokuntoisuuden vuoksi turvallisuutta haittaavien rakenteiden korjaukset

Liikenenturvallisuusohjelmaan ei sisällytetä

Liikenneturvallisuusohjelmaan ei kuulu suuremmat, yli 20 000 € hankkeet, joille talousarviossa varataan omat määrärahat. Tällaisia ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylät, kiertoliittymät, liikennevalot ja alikulut. Ohjelma ei myöskään sisällä viisaan liikkumisen hankkeita, kunnospitoon liittyvät normaaleita töitä eikä valtion teitä koskevia parannustoimia.

Liikenneturvallisuusohjelman päivitys

Turvallisuusaloitteita, -palautteita ja kehitysehdotuksia kerätään pidemmältä ajanjaksolta yhteen ja toteutuksen kiireellisyyttä arvioidaan määräajoin liikenneturvallisuusohjelman päivityksen yhteydessä. Arviointi tehdään kerran vuodessa ja toteutettaviksi valittavat kohteet sisällytetään seuraavan vuoden rakentamisohjelmaan.

Kiireelliset, turvallisuutta haittaavat epäkohdat käsitellään toki aina pikimmiten.

Kunta hyödyntää ja kerää tietoa turvallisuusriskeistä ja puutteista myös muilta tahoilta asiakaspalautteiden lisäksi. Muun mauassa eri tahojen tekemistä kyselyistä, liikennelaskelmista, koulumatkakyselyistä ja onnettomuustilastoista.

Liikenneturvallisuuspalatteiden ja -aloitteiden tekeminen

Liikenneturvallisuuspalautteita, -aloitteita ja kehitysehdotuksia voi ilmoittaa kuntaan sähköisesti liikenneturvallisuuspalautelomakkeella tai voit laittaa sähköpostia osoitteeseen: yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi. Vastaukset ohjautuvat Yhdyskunta-toimialalle käsittelyyn.

Valtion teiden osalta palautteiden tekemisestä voit lukea lisää ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu -sivulta.

Valtion teitä Pirkkalassa ovat Lentoasemantie, Anian rantatie, Sorkkalantie ja valtatie 3 eli Pyhäjärventie

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Ohjelmat

Liikenneturvallisuusohjelma (päivitys 5.10.2021)

Hankkeet

Lisää käynnissä olevia hankkeita löytyy Hanke -sivuilta.