Valitse sivu

Palkkatuki työnantajalle

Ota yhteyttä


Työllisyyskokeilun päivystävä OMA-valmentaja

044 486 1974
Arkisin klo 9-11
tyollisyyskokeilu@pirkkala.fi

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota työnantaja hakee työntekijän palkkakustannuksia varten ennen työsuhteen alkamista. Palkattavan henkilön tulee olla asiakkaana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa ja hänellä tulee olla mahdollisuus palkkatukeen. 

Palkkatukea voidaan myöntää

  • Toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen kriteerien täyttyessä.
  • Osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä arvioi sen tarkoituksenmukaiseksi ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.
  • Samalle työnantajalle uudestaan saman työntekijän palkkakustannuksiin, kun edellisestä palkkatukijaksosta on kulunut kolme vuotta. 

Palkkatukea ei voida myöntää, jos 

  • Työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.
  • Työnantaja on irtisanonut henkilöstöä edellisen 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä.
    • Palkkatukea on kuitenkin mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työsuhteessa olevien henkilöiden määrä on vähintään yhtä suuri kuin työntekijöiden määrä irtisanomisajankohtana. 
  • Työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä.
  • Tuella palkattavan henkilön palkka perusttt vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa.
  • Tuki vääristää kilpailuua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"