Valitse sivu

Risujen poltto ja puutarhajäte

Lisätiedot


Vanninen Vesa

Ympäristöpäällikkö
050 352 1939
vesa.vanninen@pirkkala.fi
Vastuualueet:

ilmastoasiat, luonnon- ja vesiensuojelu, maatalouden valvonta, vesilain valvonta ja vesistöhankkeet, ympäristöluvat ja rekisteröinnit, ympäristön tilan seuranta

Salovaara Kalle

Ympäristötarkastaja
044 486 1146
kalle.salovaara@pirkkala.fi
Vastuualueet:

jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa, luonnonsuojelu, maisematyöluvat / puiden kaataminen, roskaantuminen, ympäristöluvat ja rekisteröinnit, öljysäiliöt

Risujen polttaminen ja puutarhajäte

Risujen ja puutarhajätteen polttamista varten on hyvä muistaa seuraavat jätteiden polttamista koskevat määräykset:

  • Kunnallisten jätehuoltomääräysten 10 § mukaan jätteen polttaminen on kielletty joitakin pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Kaikessa polttamisessa on noudatettava huolellisuutta ja otettava huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille.
  • Kunnallisten jätehuoltomääräysten 10 § mukaan jätteen polttaminen on kielletty joitakin pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Kaikessa polttamisessa on noudatettava huolellisuutta ja otettava huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille. 
  • Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 15 § mukaan polttamisesta ei saa aiheutua naapurustolle kohtuutonta savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Kitupoltto sekä tuoreen ja märän puun poltto on kiellettyä.

Taajama-alueen pihoilla ei suositella poltettavan risuja ja oksia lainkaan. Mikäli näitä kuitenkin vähäisissä määrin poltetaan, tulee em. määräysten lisäksi noudattaa myös voimassa olevia ruohikko- ja metsäpalovaroituksia. Kaikki muu jätteenpoltto avotulella on määräysten mukaisesti kokonaan kielletty.
Risuja, oksia, puutarhajätettä ja lehtiä voi viedä Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen Nokialle sekä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen Tampereelle. Peräkärrykuormallinen risuja ja puutarhajätettä sekä omenoita otetaan edellä mainituissa jätteenkäsittelykeskuksissa vastaan maksutta. Puutarhajätettä voi kompostoida myös omalla tontilla.

Lisätietoja Pelastustoimen sivuilta.

Tarkempia paikallisia ohjeita ympäristösuojelusta:
vesa.vanninen@pirkkala.fi ja kalle.salovaara@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"