Valitse sivu

Turrin metsäraitti

Turrin metsäraitti on osa Pyhäjärven rantareitin kokonaisuutta. Raitti kulkee välillä Turrin uimaranta – Soukontie.

Murskepintainen puistokäytävä on kolme metriä leveä, valaistu ja talvikunnossapidettävä reitti. Rakennettava reitti on linjattu mahdollisimman etäälle liito-oravan ydinalueesta.

Luonnontilainen soutuveneranta (10 venepaikkaa) on lakkautettu ja tilalle rakennettu soutuveneranta Turrin uimarannan läheisyyteen.

Uimaranta ja paikoituslaue suunnitellaan erikseen.

Suunnitelma oli virallisesti nähtävillä 20.5.-3.6.2020 muistutuksia varten ja se hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 10.6.2020.

Yhteystiedot


Terämä Miia

Kunnanpuutarhuri
050 564 4801
miia.terama@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Virkistyaluepalveluiden johtaminen, viheralueet, puiden kaato, puistojen sijoitus- ja työluvat, ulkoliikuntapaikat, veneily, metsän myynti, puistot, matonpesupaikat, uimarannat, tori, ulkoilureitit, koirapuisto

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Suunnitelmat

Turrin metsäraitin puistosuunnitelma 15.5.2020
(yhdyskuntalautakunta 10.6.2020 § 78)

Aikataulu

Valmistunut vuonna 2022