Valitse sivu

Killon asemakaavan muutos, nro 276

Pirkkalan kunta tekee kaavamuutosta Killon asemakaava-alueelle. Tavoitteena on päivittää asemakaavamerkinnät nykyisen MRL:n täyttäviksi ja laatia alueelle samalla riittävän kattavat rakennustapaohjeet.

Killon kaavaluonnoksen asukastilaisuus 21.3.2024

Killon kaavaluonnoksen (nro 276) asukastilaisuus järjestetään torstaina 21.3.2024 klo 16.30–18.30 Tiimassa, Viistokuja 3, asiointipisteen yhteydessä sijaitsevassa Pyhäjärvi-neuvotteluhuoneessa. Tilaisuus on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa kaavoittaja on tavattavissa kaavaa koskevia kysymyksiä ja kommentteja varten.

Luonnos (valmisteluaineisto)

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 21.2.–22.3.2024 internetsivujen lisäksi kunnan Asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3, Pirkkala.

Valmistelusaineistosta voi jättää mielipiteen 22.3.2024 mennessä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 4.10.–3.11.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle ehdotuksen nähtävillä oloon asti tai ajan varauksella suullisesti asiointipisteessä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"