Valitse sivu

Ympäristömelu

Tiemelu

Pirkkalan kunnan alueella kulkee Tampereen läntinen kehätie, Vt 3, joka on parannettu kaksiajorataiseksi moottoritieksi vuosien 2007 ja 2008 aikana. Moottoritien nopeusrajoitus Pirkkalan kohdalla on 100 km/h. Vt 3:n keskiäänitasoon perustuvat meluvyöhykekartat ovat saatavilla Suomen väylät -karttapalvelusta.

Vuonna 2011 selvitettiin Naistenmatkantien, Lentoasemantien ja Kurikantien liikenteen aiheuttamia melutasoja nykytilanteessa ja ennustevuonna 2020, laskettu melualueella asuvien ihmisten määrät sekä pyritty löytämään meluntorjunnan kannalta tärkeimmät meluntorjuntakohteet ja laadittu meluntorjuntasuositukset valituille kohteille. Lisätietoja: Pirkkalan liikennemelun torjuntaohjelma 2011 (pdf).

Pirkkalaan tehdään uusi liikennemeluselvitys vuoden 2023 aikana. Nyky- ja ennustetilanteista lasketaan erikseen päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq 7-22 / LAeq 22-7. Keskiäänitasot lasketaan 2 metrin korkeudelle maanpinnasta ja rakennusten julkisivuille kerroksittain (esitetään suurin ko. julkisivun laskentapistelinjaan kohdistuva taso). Lisäksi ennustetilanteesta lasketaan raitiotieliikenteestä rakennusten julkisivuille kohdistuvat enimmäisäänitasot LAFmax. Selvitysalue kattaa Pirkkalan itä- ja keskiosan.

Lentomelu

Finavia, puolustusvoimat ja Pirkanmaan liitto ovat laatineet yhteistyössä vision lentotoiminnasta ja siihen perustuvan ennusteen Tampere-Pirkkalan lentomelusta vuodelle 2040. Lisätietoja löytyy Pirkanmaan liiton sivuilta.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman aiheuttama melu on vähentynyt oleellisesti viimeisimpien, vuonna 2013 valmistuneiden meluselvitysten jälkeen. Pääsyy melutason vähentymiseen on puolustusvoimauudistus, mikä vähensi merkittävästi Hornet-koneiden operaatiomääriä Tampere-Pirkkalan lentoasemalla. Patria Oy:n lentokoulutustoiminnan siirtyminen Tampere-Pirkkalan lentoasemalle lisäsi operaatiomääriä, mutta meluvaikutusten kannalta sen merkitys on vähäinen.

Lisätietoja lentomelusta ja muun muassa Tampere-Pirkkalan lentoaseman lentoaseman siviililentoliikenteen melunhallintasuunnitelma  löytyy Finavian sivuilta.

F18 Hornet -torjuntahävittäjä

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"