Valitse sivu

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia määräyksiä.

Pirkkalan kunnassa on vireillä rakennusjärjestyksen uudistaminen 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain mukaiseksi. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan 1.4.2025. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Pirkkalan yhdyskuntalautakunta on 14.2.2024 tekemällään päätöksellä päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamisen ja asettaa 14.2.2024 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville mielipiteitä varten.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.2.–6.3.2024 internetsivujen lisäksi kunnan asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3.

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf)

Osallistumis- ja arvointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteen suunnitelman nähtävilläoloaikana Pirkkalan kunnan yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen:

Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala tai

sähköpostitse: kirjaamo@pirkkala.fi

Mielipiteen voi toimittaa myös Pirkkalan kunnan asiointipisteeseen (Viistokuja 3).

Mielipiteessä tulee viitata asianumeroon PIR/94/0101/2024.


Yhteystiedot


Jääskeläinen Matti

Kaavoitusjohtaja
050 303 4966
matti.jaaskelainen@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Kaavoittaja, suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat, kaavat (asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava, strateginen yleiskaava)

Jääskeläinen Matti

Kinnunen Tuomo

Rakennustarkastaja
050 313 7642
tuomo.kinnunen@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Rakennusluvat, toimenpideluvat

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"