Valitse sivu

Suojeltuja luontokohteita

Pirkkalassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja alueita yhteensä noin 105,6 hehtaaria. Luvussa on huomioitu seuraavat alueet:

  • Valtakunnallisten suojeluohjelmien alueet
  • Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet
  • Luonnonsuojelualueet
  • Luontotyypiksi rajatut alueet

Näiden alueiden lisäksi mainittakoon myös Matalakorven ja Sikojoen alueet, joita ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla. Matalakorpi on noin 117 hehtaarin suuruinen alue, josta noin 82 hehtaaria kuuluu Pirkkalaan. Matalakorven alue on siirretty Metsähallituksen päätöksellä luonnonsuojelukäyttöön vuonna 2014, ja osia siitä on kunnostettu vuoden 2017 aikana perinnebiotoopiksi. Noin 70 hehtaarin suuruisella Sikojoen vesistöalueella on puolestaan suojeluvaraus maakuntakaavassa sekä rantojen käytön osayleiskaavassa.


Suojellut alueet

Avesaaren lehdot

Pinta-ala noin 9,2 hehtaaria.
Avela ja Louhilinna rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §). Osa alueesta (7,8 ha) kuuluu kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja osa (Rekola) on luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltua luontotyyppiä.
Suojeluvuodet 2005 ja 2006.


Anian jalopuumetsikkö

Pinta-ala noin 1,1 hehtaaria.
Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi.
Suojeluvuosi 2005.


Hiidenmaan lehmusmetsikkö

Pinta-ala noin 1,6 hehtaaria.
Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi.
Suojeluvuosi 2002.


Kalliomäen pähkinäpensaslehto

Pinta-ala noin 0,5 hehtaaria.
Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi.
Suojeluvuosi 2002.
Valokuva


Killon vanha metsä

Pinta-ala noin 10,9 hehtaaria. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 2014, suojelupäätös.
Valokuva


Leppäperkiön luonnonsuojelualue

Pinta-ala noin 12 hehtaaria. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 2001, suojelupäätös.


Nikkilänlehdon luonnonsuojelualue

Pinta-ala noin 1 hehtaari. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 1986.
Valokuva


Matalakorpi

Pinta-ala noin 117 hehtaaria (osa Lempäälän puolella, Pirkkalassa noin 82 hehtaaria).
Alue siirretty Metsähallituksen päätöksellä luonnonsuojelukäyttöön (ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla).
Suojeluvuosi 2014.
Valokuva
Kartta alueesta


Pulkajärven vanha metsä

Pinta-ala noin 49 hehtaaria.
Natura 2000-alue. Osa alueesta (44 hehtaaria) kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan, osa (5 hehtaaria) on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 1999.
Valokuva


Pulkasalo-niminen tila

Pinta-ala noin 4,4 hehtaaria.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §), Metso-ohjelma.
Suojeluvuosi 2008.


Rajasaaren kynäjalavametsikkö

Pinta-ala noin 0,3 hehtaaria. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa.
Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi.
Suojeluvuosi 2002.
Valokuva


Ratisaarten luonnonsuojelualue

Pinta-ala noin 5,5 hehtaaria.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 1987.


Reipin katajaketo

Pinta-ala noin 2,1 hehtaaria. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 2017.
Reipin katajakedon hoito- ja käyttösuunnitelma 2022-2026
Valokuva


Sikojoen vesistöalue

Pinta-ala noin 70 hehtaaria. 
Maakuntakaavan ja rantojen käytön osayleiskaavan suojeluvaraus (ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla).
Valokuva
Tietoa Sikojoen kunnostushankkeesta


Vuorenhaan luonnonsuojelualue

Pinta-ala noin 8 hehtaaria. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa.
Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §).
Suojeluvuosi 2022.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"