Valitse sivu

Takamaan asemakaavan muutos, nro 271

Takamaan asemakaavan muutos (nro 271) on merkitty kaavoituskatsaus 2022:een aloitettavaksi kunnan kaavoituskohteeksi vuoden 2022 aikana. Kyseisellä kaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta osoittaa yleiskaavan mukaisesti alueelle urheilupalvelujen rakentamista sekä puisto- ja lähivirkistysalueita hyvin saavutettavalle paikalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 28.6.–10.8.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle ehdotuksen nähtävillä oloon asti tai ajan varauksella suullisesti asiointipisteessä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"