Valitse sivu

Muiden kun kunnan myöntämät avustukset järjestöille

Kunnan avustustoiminnan lisäksi järjestöt, yhdistykset ja seurat voivat saada erilaisia avustuksia toimintaansa myös muilta tahoilta. Tälle sivulle on koottu tietoa erilaisista apurahoista, avustuksista sekä aiheeseen liittyvistä tietokannoista.

Aurora-tietokanta

Aurora-tietokannasta löydät suurimman osan Suomessa haettavissa olevista apurahoista. 

 
Lähellä.fi

Lähellä.fi -sivustolle on koottu tietoa erilaisista säätiöistä, yhdistyksistä ja muista tahoista, jotka tarjoavat tukimahdollisuuksia yhdistyksille ja yhteisölle.

Kantri ry

Kantri ry toimii Pirkanmaalla kahdeksan kunnan alueella ja toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Leader-rahoitusta myönnetään yhteisöjen ja yritysten hankkeille EU:n maaseuturahastosta.

 
Aluehallintovirasto

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain valtionavustuksia mm. hyvinvointiin liittyviin hankkeisiin ja toimintaan.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

 

Suomen kotiseutuliitto

Suomen kotiseutuliitton Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön.

 
Suomen lunnonsuojelun säätiö

 Suomen luonnonsuojelun säätiön apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. 

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskuksen  myöntämät avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille

 

Pirkanmaan taidetoimikunta

Pirkanmaan taidetoimikunta päättää Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan apurahoista.

Kotiseutuliiton yhdistystoiminnan rahoitusopas

Tutustu myös  Kotiseutuliiton yhdistystoiminnan rahoitusoppaaseen – Pienen yhdistyksen näkökulmasta. Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä sekä apua ja ohjeita yleisimpiin yhdistystoiminnan rahoittamisen keinoihin sekä käytännön toiminnan toteuttamisessa huomioitaviin asioihin

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"