Valitse sivu

Pakkalankulman ja Partolan asemakaavan muutos, nro 277

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Partolan kunnanosaan ja se rajautuu idässä Härmälänojaan, etelässä Partolan alueen Veskan ja Motonetin kiinteistöihin, lounais- ja länsiosassa Pakkalan-kulman asuinkortteleihin ja pohjoisosassa Naistenmatkantien ja Nuolialantien katualueiden pohjoisreunaan.

Osallistus- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 20.3.–22.4.2024 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti maankäytön osastolla osoitteessa Viistokuja 3.

Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 22.4.2024 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 435 5109.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"