Valitse sivu

Pakkalankulman ja Partolan asemakaavan muutos, nro 277

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Partolan kunnanosaan ja se rajautuu idässä Härmälänojaan, etelässä Partolan alueen Veskan ja Motonetin kiinteistöihin, lounais- ja länsiosassa Pakkalan-kulman asuinkortteleihin ja pohjoisosassa Naistenmatkantien ja Nuolialantien katualueiden pohjoisreunaan.

Luonnos (valmisteluvaihe)

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Partolan kunnanosaan ja se rajautuu idässä Härmälänojaan ja Tampereen kau-pungin rajaan, etelässä Partolan alueen Veskan ja Motonetin kiinteistöihin, lounais- ja länsiosassa Pakkalankulman asuinkortteleihin ja pohjoisosassa Naistenmatkantien ja Nuolialantien katualueiden pohjoisreunaan.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (luonnos liitteineen) pidetään nähtävillä 29.5. –28.6.2024 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat

Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausun-non. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti maankäytön osastolla osoitteessa Viistokuja 3.

Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 28.6.2024 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, santeri.kortelahti@pirkkala.fi, puh. 050 4355109.

Osallistus- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 20.3.–22.4.2024 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti maankäytön osastolla osoitteessa Viistokuja 3.

Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 22.4.2024 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 435 5109.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"