Valitse sivu

Päästökehitys

Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen vuodesta 2009 (CO2-raportti). Eri vuosien arvioinnissa tulee huomioida, että vuosien välillä voi olla suuriakin lämpötilaeroja, mikä vaikuttaa etenkin rakennusten lämmitystarpeeseen. Viimeisimmässä (2024) Pirkkalan CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2022 sekä ennakkotieto vuodelta 2023.

Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Lisäksi on tarkasteltu teollisuuden sähkönkulutuksen päästöjä. CO2-raportin laskentatavassa tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä kunnan alueella tapahtuva läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2022 olivat yhteensä 74,0 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä noin puolet (36,5 kt CO2-ekv) aiheutui tieliikenteestä. CO2-raportin laskentatavassa tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä kunnan alueella tapahtuva läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Pirkkalan asukaskohtaiset päästöt vuonna 2022 olivat 3,6 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 2,1–14,2 t CO2-ekv. SYKEn päästölaskennan mukaan Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuosien 2007-2021 aikana on ollut -16 %. Asukasta kohti laskettuna päästökehitys on ollut samalta ajalta -35 %.

Tutustu viimeisimpään CO2-raporttiin linkistä: Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt 2009-2022 ja ennakkotieto vuodelta 2023 (pdf)

Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjä voit seurata myös alla olevasta viikkoraportista. Päästöraportin tavoitteena on tuottaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, aktivoida meitä kaikkia pohtimaan päästöjen lähteitä ja mahdollisuuksia oman toiminnan päästöjen vähentämiseen.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"