Valitse sivu

Pereen asemakaavan muutos, nro 274

Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta asemakaavan muutoksella osoittaa alueelle korkeatasoista kaupunkipientalorakentamista, tiivistäen sekä eheyttäen yhdyskuntarakennetta joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyydessä yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavamuutoksen laatiminen edellyttää asemakaavoituksen käynnistämissopimusta ja maankäyttösopimusta, mikäli yksityinen maanomistaja saa kaavamuutoksen yhteydessä MRL:n mukaista merkittävää lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua. Kyseessä on yksityinen kaavahake, joka on kunnan ohjauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 29.5.24 – 28.6.2024 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle ehdotuksen nähtävillä oloon asti tai ajan varauksella suullisesti asiointipisteessä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi.
Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"