Valitse sivu

Loukonlahden asemakaavan muutos- ja laajennus, nro 260

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus, nro 260, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta ja laajennusta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Loukonlahden kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Kirkkokatuun, Kreetantiehen ja Eskonpolkuun, idässä Pereentiehen, pohjoisessa Loukonlahdentiehen ja sen varren asuintontteihin sekä Pyhäjärveen ja lännessä Haikan kartanon puistoon. Lisäksi alueeseen sisältyy Kreetantien eteläpuolinen korttelin 1311 liiketontti 3 (K).

Ehdotus

Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 16.11. – 16.12.2022 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla. Asemakaavaehdotusta koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33960 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Lisätietoja antaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109.

Luonnos (valmisteluaineisto)

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidettiin nähtävillä 1.12.2021 –16.1.2022 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla.  Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. Asemakaavaluonnosta esiteltiin 16.12.2021  pidettävässä asukasillassa Nuolialan koulun ruokasalissa.

Loukonlahden asukasilta verkossa on pidetty 11.1.2022 klo 17.30. Pirkkalan kunta järjestää Teams-sovelluksen kautta asukastilaisuuden, jossa esitellään Loukonlahden asemakaavaluonnosta. Osoitteesta www.pirkkala.fi/loukonlahden-asukasilta löydät osallistumislinkin sekä ohjeet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mielipiteet ja lausunnot asemakaavaluonnoksesta pyydettiin toimittamaan 16.1.2022 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109.

Pirkkalan kunnan valtuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 22.5.2023 §32. Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"