Valitse sivu

Osallistuminen

Pirkkalassa voit osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon monin eri tavoin.  Tälle sivulle on koottu erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistumisen mahdollisuudet on jaoteltu tieto-, suunnittelu, päätöksenteko- ja toimintaosallisuuteen.  Pääset tutustumaan osallistumisen mahdollisuuksiin kuvan alla olevista linkeistä.

 Infograafissa esitellään osallisuuden muodot, jotka ovat tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätöksenteko-osallisuus ja toimintaosallisuus

Osallistu tietoa saamalla ja tuottamalla

Saat tietoa ajankohtaisista asioista ja osallistumisen mahdollisuuksista esimerkiksi seuraavn tavoin:

Sosiaalinen media
Voit seurata Pirkkalan kunnan tuoreita tunnelmia, uutisia ja ajankohtaisia asioita sosiaalisessa mediassa.

Kuulutukset
Voit tutustua Kuulutuksiin ja kuulutettaviin asiakirjoihin  kunnan verkkosivuilla.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Seuraa kunnan toimielinten käsittelyyn tulevia asioita esityslistoista ja pöytäkirjoita.

Osallisuussuunnitelma 2020-2024
Tutustu Pirkkalan osallisuussuunnitelmaan vuosille 2020-2024.

Osallistu suunnitteluun

Voit osallistua itseäsi ja lähiympäristöäsi koskevan toiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja  kehittämiseen esimerkiksi seuraavin tavoin:

Palautteet
Voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia kunnalle.

Nuoret ideoi
Auta Pirkkalan nuorisovaltuustoa viemään lasten ja nuorten ideoita eteenpäin ja kerro oma ideasi.

Haloo Pirkkala
Haloo Pirkkala on pirkkalalaisten oma sovellus, jonka avulla tiedät mitä kunnassa tapahtuu ja pystyt vaikuttamaan kunnan kehittämiseen.

Osallistu päätöksentekoon

Päätöksentekoon voit osallistua esimerkiksi seuraavin tavoin:

Vaalit
Äänestä vaaleissa tai asetu ehdokkaaksi.

Neuvostot
Neuvostot ovat vaikuttamistoimielimiä, joiden jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Ne ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Muutoksenhaku päätöksiin
Kunnan jäsenellä on yleensä oikeus hakea muutosta kunnallishallinnossa tehtyihin päätöksiin.

Aloitteet
Pirkkalalaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kunnan toimintaa koskevia aloitteita. Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä.

Kansalaisaloitteet
Äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä kansalaisaloitteen, jolla voi vaikuttaa lainsäädäntöön.

Osallistu toimintaan

Voit toimia ja osallistua lähiympäristöäsi koskeviin asioihin esimerkiksi seuraavin tavoin:

Järjestötoiminta
Pirkkalassa toimii aktiivisia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka mahdollistavat harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisen Kunta ja järjestöt tekevät myös aktiivista yhteistyötä.

Tapahtumat
Osallistu Pirkkalassa järjestettäviin tapahtumiin.

Kyselyt

Tutustu kyselyt sivulla erilaisiin kyselyihin joita kunnassa toteutetaan.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"