Yleistä vaaleista


Suomessa toimitetaan kolmet yleiset valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit ja kuntavaalit joka neljäs vuosi sekä tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi. Näiden lisäksi on joka viides vuosi järjestettävät europarlamenttivaalit. Seuraavana ovat vuorossa kuntavaalit huhtikuussa 2021.

Vaalien toimittamisesta Pirkkalassa vastaa keskusvaalilautakunta

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto ja Pirkkalassa valitaan 43 valtuutettua.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021 siten, että ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on on sunnuntaina 18.4.2021.

Vuosina 2020-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

Vuosien 2020-2035 aikana toimitetaan säännönmukaiset vaalit seuraavasti: kuntavaalit 18.4.2021, eduskuntavaalit 2.4.2023, presidentinvaali 28.1.2024, europarlamenttivaalit 9.6.2024, kuntavaalit 13.4.2025, eduskuntavaalit 18.4.2027, kuntavaalit 15.4.2029, europarlamenttivaalit 10.6.2029, presidentinvaali 27.1.2030, eduskuntavaalit 6.4.2031, kuntavaalit 2033, europarlamenttivaalit 2034 ja eduskuntavaalit 2035.

Kuvalähde: vaalit.fi