Valitse sivu

Koiviston asemakaavan laajennus, nro 249

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan laajennusta Lentokentän alueelle sisältäen Sorkkalan rekisteritilat 2-27, 2-7, 2-5, sekä 2-9. Tavoitteena on mahdollistaa asemakaavoituksella työpaikka-aluetta elinkeinoelämälle. Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2017:n myötä.

Luonnos (valmisteluaineisto)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan kaavan osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan tilaisuus lausua mielipide valmisteilla olevasta asemakaavasta ja viranomaistahoilta asemakaavaluonnoksesta pyydetään alustava lausunto. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä MRA 30 §:n mukai­sesti yleisesti  29.5.2019 – 28.6.2019 maankäytön suunnittelutoimistossa ja kunnan kotisivulla. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Yhteystiedot


Raatikainen Mika

Arkkitehti
050 436 3968
mika.raatikainen@pirkkala.fi
Vastuualueet:

Asemakaavat, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat

Raatikainen Mika

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"