Valitse sivu

Vanhatien saneeraus

Kadun saneerauksessa uusitaan kadun rakenne ja vanhaa vesihuoltoa. Kuivatusta parannetaan ja hulevesiviemäriä rakennetaan puuttuvalle osuudelle. Puiset valaisinpylväät uusitaan ja siirretään. Myös uudempiin pylväisiin vaihdetaan LED-valaisimet.

Kadun leveys ei muutu, mutta sen linjaus siirtyy hieman. Katu sijoittuu katualueen keskelle. Useassa kohdassa kadun pintaa lasketaan hieman kuivatuksen parantamiseksi. Kurikantien ja Taistonkujan väliselle osuudelle tehdään katualueen kapeuden vuoksi reunakivet molemmille puolille. Ajohidasteet muutetaan pitkiksi korokkeiksi ja niiden paikkoja muutetaan. Taistonkujan, Kivihaankujan ja Spårentien liittymiin tehdään pieniä muutoksia. Kurikantien alussa oleva kapea kevyen liikenteen väylä Naistenmatkantien ja Vanhatien välillä muutetaan turvallisuussyistä jalkakäytäväksi.

Kadun rakenne, vesihuolto ja valaistus suunnitellaan katusuunnitelman hyväksynnän jälkeen myöhemmin.

Työvaiheet

14.11.2023

Sääolosuhteista johtuen on Vanhatien ja Mäkikadun päällystystyöt siirretty vuoden 2024 työohjelmaan. Päällystystyöt tehdään heti ensimmäisenä työnä päällystyskauden alkaessa.

18.10.2023:

Vanhatien saneeratun osuuden talot on saatu kytkettyä uuteen vesihuoltolinjastoon. Alueelle tulevan pumppaamon toimitus on viivästynyt, jonka vuoksi asennustyöt ovat siirtyneet 23.10.2023 alkavalle viikolle. Asennusta varten tehtävät valmistelutyöt on saatu tehtyä ja pumppaamon asennus aloitetaan heti sen saavuttua.

Kadun päällystystyöt alkavat 23.10.2023. Vanhatie päällystetään Spårentielle asti Naistenmatkantien suunnasta alkaen.

Vanhatien saneeraustyöt jatkuvat päällystystöiden jälkeen myöhemmin siinä vaiheessa, kun pumppaamoon liittyvät työt on saatu valmiiksi. Talveksi rakentaminen jää tauolle, joten työt jatkuvat Vanhatiellä viimeistään ensi vuonna sulan aikaan.

Töiden eteneminen 2023

Urakka on alkanut syksyllä 2022 katu- ja vesihuoltosaneeraustöillä. Työ jatkuu 19.6.2023 alkavalla viikolla kohdasta, johon jäätiin syksyllä 2022. Työ aloitetaan Mäkikadun ja Vanhatien itäisen liittymän suunnasta. Työstä on haittaa alueen liikenteelle. Vanhatien läpiajo estyy ja kiertoreitti ohjataan kulkemaan Mäkikadun kautta.

Töistä tulee aiheutumaan myös suunniteltuja vesikatoksia alueella. Niistä tiedotetaan erikseen kunnan nettisivujen uutisissa, facebookissa ja Haloo Pirkkala sovelluksessa. Saneeraustyössä on olemassa aina riski vanhan vesijohdon yllättävälle rikkoutumiselle, joten suositeltavaa on varata alueella juomavettä. Rikkoutumiset saadaan yleensä korjattua muutamassa tunnissa. Katkoksen jälkeen saattaa esiintyä lyhytaikaista veden samentumista. Samentuminen poistuu vettä hetken aikaa juoksuttamalla. Tien varren asukkaita on tiedotettu asiasta.

Tien asfaltointi- ja viimeistelytyöt oli määrä valmistua kokonaisuudessaan loppusyksyn 2023 aikana. Valmistumiseen vaikuttaa tarvittava louhinnan määrä ja tämänhetkisen arvion mukaan osa maatöistä ja viimeistelytyöt tehdään vuonna 2024. Töitä jatketaan syksyllä 2023 niin kauan kuin säät sallivat.

Tie poikki työn ajan

Vanhatie on suljettu kululta Vanhatie 1:n kohdalla. Kiinteistöille kulku tapahtuu Mäkikadun tai Kurikantien liittymän kautta. Sulku avataan, kun työt jäävät talvitauolle. Kun työt keväällä 2023 jatkuvat, suljetaan kulku uudelleen. Alkavista työvaiheista, joista voi olla häiriöitä alueella, uutisoidaan erikseen kunnan internetsivuilla.

Yhteystiedot


Potiris Rafail

Maanrakennusmestari
040 584 6255
rafail.potiris@pirkkala.fi
Turkkirata 12, 33960 Pirkkala
Vastuualueet:

Maanrakennustyöt, maa-ainesyksikkö

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Sijainti

Vanhatie, 33960 Pirkkala

Alustava rakennusaikataulu

Syksy 2022 – syksy 2024

Kustannusarvio

800 000 €

Suunnitelmat

Katusuunnitelma
hyväksytty: yhdyskuntalautakunta 26.1.2022