Valitse sivu

Työhyvinvointia liikkeellä hanke

Yhteystiedot


Tuomi-Osmo Piia

Hankeliikunnanohjaaja
0406173872
piia.tuomi-osmo@pirkkala.fi

Pirkkalan kunnassa on käynnistynyt työhyvinvointihanke, jonka tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstön hyvinvointia. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2023-31.12.2024.

Hankkeessa pyritään löytämään henkilöstön työhyvinvointia tukevia ja lisääviä toimintatapoja. Hankkeen aikana työhyvinvointia tavoitellaan lisäämällä henkilöstön voimavaroja sekä työajalla että omaehtoisesti lisätyn liikunnan avulla. Samalla panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin liikuntaneuvonnan avulla, jossa otetaan huomioon myös muiden hyvinvointia edistävien tekijöiden, kuten unen ja ravinnon merkitys. Liikuntaneuvonnan prosesseja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (Terveystalo). Liikuntaneuvontaa tullaan tarjoamaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti. Hankkeessa tullaan kiinnitetään erityistä huomiota työpäivän aikana tapahtuviin mahdollisuuksiin lisätä liikuntaa sekä työmatkaliikuntaan, kannustaen työntekijöitä myös omalla ajalla tapahtuvaan aktiivisuuteen. Hankkeen aikana tullaan järjestämään erilaisia kisailuja, kampanjoita, tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka lisäävät liikunnan määrää ja laatua. Erityisryhmät otetaan suunnittelussa huomioon, ja heille tarjotaan räätälöityä ryhmätoimintaa, joka tukee heidän työssäjaksamistaan ja hyvinvointiaan.

Hanketyöntekijänä toimii Piia Tuomi-Osmo liikuntapalveluiden alaisuudessa ajalla 1.5.2023-31.12.2024. Hanketyöntekijän keskeisenä tehtävänä on keskittyä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen ja löytää kestäviä ratkaisuja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Hanketyöntekijä kehittää työyhteisöjen toimintaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, samalla arvioiden säännöllisesti näiden muutosten vaikutuksia. Hanke tarjoaa mahdollisuuden edistää henkilöstön työhyvinvointia ja luoda kestäviä muutoksia työyhteisöjen arkeen.

Hanke on saanut liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisavustuksen, jonka on myöntänyt aluehallintovirasto (AVI).

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Ajankohtaista:

Hankkeelle on myönnetty liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten jatkorahoitus ajalle 01.03.2024 – 31.12.2024.

Työhyvinvointihankkeen, tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstön hyvinvointia. Hankkeessa toteutettavat toiminnot on suunnattu hankkeen kohderyhmälle, eli Pirkkalan kunnan sivistyspalveluiden henkilöstölle. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2023-31.12.2024.

Työhyvinvointia liikkeellä!

Pirkkalan kunta sivistyspalvelut.

Työhyvinvointia liikkeellä hankeen Facebook ryhmään pääset mukaan TÄSTÄ

Facebook-ryhmässä jaamme tietoa ryhmistä ja tapahtumista, jotka liittyvät hankkeeseen. Liity rohkeasti mukaan ja pysy ajan tasalla Työhyvinvointia liikkeellä -hankkeen tapahtumista.