Valitse sivu

Nepsy-piirteet kouluikäisellä lapsella ja nuorella

Tältä sivulta löydät tietoa tyypillisistä kouluikäisten lasten ja nuorten neuropsykiatrisista (nepsy) piirteistä ja neuvoja, kuinka voit saada tukea perheen arkeen.  

Nepsy-piirteet kouluikäisellä lapsella ja nuorella:  

 • Keskittymisvaikeudet ja tarkkaavaisuuden haasteet
  • Lapsi tai nuori voi olla levoton ja yliaktiivinen tai vaipua omiin ajatuksiin
 • Työskentelyn haasteet
  • Toiminnan aloittaminen, toiminnan ylläpitäminen, toiminnasta toiseen siirtyminen sekä toiminnan loppuun saattaminen voivat olla hankalia
  • Ponnistelua vaativien tehtävien välttely
  • Täydellisyyden tavoittelu
  • Ohjeiden seuraamisen ja noudattamisen haasteet
 • Kiinnostus kapea-alaiseen aiheeseen ja/tai uppoutuminen johonkin aiheeseen
 • Tunnesäätelyn pulmat
  • Ei tunnista tunteita itsellään tai toisilla
  • Vaikeus kestää epäonnistumisia tai ottaa vastaan ohjausta tai kritiikkiä
  • Herkästi tulistuminen tai äkkipikaisuus
  • Vahvat tunnereaktiot 
 • Aistiherkkyydet
  • Ääni- tai valoherkkyys
  • Tuntoaistin yli- tai aliherkkyys (esimerkiksi vaatteet ja/tai ruoka saattavat tuntua epämukavilta)
  • Aistihakuisuus (aistimusten hakeminen esimerkiksi hihansuiden tai hupparin naruja imeskellen)
 • Rutiinien muuttaminen ja suunnitelmasta poikkeaminen voi aiheuttaa voimakkaan reaktion
 • Vaikeudet sosiaalisissa tilanteissa
  • Vaikeus lukea kehonkieltä ja muuta sanatonta viestintää
  • Joustamaton ajattelu: taipumus tulkita sanoja kirjaimellisesti
  • Vetäytyminen ja yksin jääminen voi olla merkki sosiaalisten suhteiden vaikeuksista
 • Tic-oireet (esimerkiksi silmien räpyttely, äännähtely tai muu tahdosta riippumaton liikehdintä tai äännähtely)
 • Hahmottamisen ja motoriikan haasteet
 • Oppimisvaikeudet
 • Kielelliset haasteet

Lapsen tai nuoren, jolla on nepsy-piirteitä, voi arjessa pinnistely näkyä haastavana käytöksenä. Päivittäisarjen taidot kuten pukeminen, syöminen, nukkuminen, omasta hygienista huolehtiminen, läksyjen teko tai koulumatkan kulkeminen saattavat poiketa ikätasoisista taidoista. Päivittäin toistuvat rutiinit ja selkeät säännöt hyödyttävät ja helpottavat arjessa selviytymistä. Ne tuovat selkeyttä päivään ja helpottavat näin nepsy-piirteitä omaavaa lasta tai nuorta ohjaamaan paremmin toimintaansa.

Nepsy-piirteitä omaavan lapsella tai nuorella on erityisvahvuuksia, jotka olisi tärkeää huomata ja sanallistaa, ja joista olisi hyvä muistaa myös kiittää ja kehua. Erityisvahvuuksia voivat olla esimerkiksi tarkka kyky huomioida yksityiskohtia, hyvä muisti, hyvä huumorintaju, tarkkuutta sääntöjen ja rutiinien noudattamisessa sekä kyky keskittyä mielenkiintoiseen asiaan. Myös innokkuus, tehokkuus, sanavalmius, tunnollisuus, loogisuus, luovuus, oikeudentuntoisuus, rehellisyys, energisyys, herkkyys ja uteliaisuus voivat myös olla lapsen tai nuoren erityisvahvuuksia.

 

Näin liikkeelle:

 

 1. Älä jää yksin. Ota huoli puheeksi. Jos huoli liittyy koulunkäyntiin tai koulussa selviytymiseen on yhteistyö kodin ja koulun välillä ensisijaisen tärkeää. Ohjausta ja tietoa saat myös kunnan nepsy-työstä: Nepsy-piste ja -puhelin
 2. Koulussa voit ottaa yhteyttä lapsen opettajaan tai luokanvalvojaan. Huolesta voit puhua myös erityisopettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai muulle oppilashuollon ammattilaiselle.    
 3. Koulussa on mahdollista järjestää tarvittaessa oppilashuollon monialainen palaveri. Palaverissa kartoitetaan lapsen ja perheen tilanne, suunnitellaan toimenpiteet lapsen ja perheen tukemiseksi sekä sovitaan työnjaosta ja seurannasta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"